NVvA nieuws

Enquête in het kader van het onderzoek naar technostress

Eerder kondigden we aan dat Noël Barnard onderzoek doet namens het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum naar technostress. Voor het beschikbaar stellen van informatie rondom de oorzaken, gevolgen, risicofactoren en handelingsperspectieven van technostress ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC Jaarverslag 2022 online

Het AKC heeft het jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Een jaar waarin we wederom heel wat werk hebben verzet. Het jaarverslag geeft een overzicht van de bereikte resultaten en een blik op de toekomst.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Onderzoek naar technostress van start

Frustraties op werk, omdat de computer het niet goed doet, honderden mailtjes, telefoontjes of meldingen die binnenkomen, zowel op werk of zelfs erna of wellicht maakt u zich zorgen dat u straks geen baan meer heeft door de opkomst van nieuwe technol ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Nieuwe versie handleiding ‘Omgaan met Persoonsgegevens door Arbeidsdeskundigen’

Arbeidsdeskundigen hebben in hun dagelijkse werk voortdurend te maken met persoonsgegevens. Er is behoefte aan duidelijkheid over de wijze waarop daarmee om te gaan. Een paar jaar geleden is de handleiding ‘Omgaan met Persoonsgegevens door Arbeidsdes ...

NVvA
NVvA
Meld je aan en kom naar de Summerschool!

Op donderdag 29 juni vindt de tweede editie van de professionaliseringsdag voor arbeidsdeskundigen plaats bij Saxion in Deventer. Dit geweldige evenement wordt georganiseerd door NVvA, SRA en AKC. Bereid je voor op een dag vol inspirerende colleges, ...

NVvA
NVvA
Een inspiratiesessie over inclusief werkgeverschap

Hoe ga je als professional in gesprek met werkgevers nu er steeds meer nadruk wordt gelegd op het matchen van werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt? Tijdens de eerste van de twee inspiratiesessies wordt deze vraag beantwoord op ba ...

NVvA
NVvA
Goed leiderschap essentieel in niet-medisch verzuim

Volgens Rudo Vissers, oprichter van arbodienst Paradigma Groep, wordt veel werkverzuim niet veroorzaakt door medische oorzaken, maar door financiële problemen, relatieproblemen en conflicten op het werk. Dit is te lezen in Trouw. Daarom is het volgen ...

NVvA
NVvA
Nog eens drie jaar subsidie voor onderzoek BAR

Het ZonMw-programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces verleent voor nog eens drie jaar subsidie aan Amsterdam UMC, HAN University of Applied Sciences en UMCG voor verder onderzoek naar de Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemog ...

NVvA
NVvA
Betere balans deeltijd werken noodzakelijk

Nederlandse vrouwen werken minder dan mannen. Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is van mening dat deze traditionele rolverdeling moet veranderen, schrijft BNR. 

NVvA
NVvA
Vroegtijdige opsporing van schulden door gemeenten: Wat zijn de signalen?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van schuldenproblematiek. Een belangrijk onderdeel hiervan is de vroegtijdige opsporing van mogelijke schulden bij inwoners. Maar welke signalen mogen gemeenten gebruiken om deze taak ui ...

NVvA
NVvA