AKC nieuws

Apps kunnen ondersteunen in communicatie op werk en in het dagelijks leven

Wanneer het gaat over technologische ondersteuning in werk gaan de gedachten al snel naar grote toepassingen als een exoskelet. Het kan ook veel kleinschaliger. Tijdens een workshop op de arbeidsdeskundige professionaliseringsdag namen we zo’n 70 arb ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
AKC levert update Leidraad jobcoach op bij NVvA

Een jobcoach kan ondersteuning bieden bij vinden en behouden van werk. Om uniformiteit bij de inzet van een jobcoach te borgen, publiceerde de NVvA in 2012 de Leidraad jobcoach. Sindsdien is er veel veranderd. Hoog tijd voor een update dus. Op 3 apri ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
AKC levert een concept voor een Leidraad “arbeidsdeskundige rapportage” op bij NVvA

Arbeidsdeskundigen schrijven gemiddeld drie rapportages per week. Doorgaans over het resultaat van het arbeidsdeskundigonderzoek, begeleiding van cliënten of arbeidsdeskundig advies. Op 26 maart 2024 leverde het AKC een concept voor een Leidraad arbe ...

AKC
Kansen en risico’s van AI

Op 15 februari verzorgde TNO de workshop ‘Kansen en risico’s van AI’ voor de kerngroep Technologisering van het AKC en cliënt- en beleidsvertegenwoordigers. Een van de conclusies: een kritische blik en voldoende vakinhoudelijke kennis zijn noodzakeli ...

AKC
Reeks online workshops Kanker en Werk van start

Jaarlijks krijgen 100.000 mensen in Nederland de diagnose kanker. 50.000 van hen zijn actief op de arbeidsmarkt. Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) en re-integratiebureau Re-turn organiseren een serie online workshops om arbeidsdeskundigen te ...

AKC
Software voor doven en slechthorenden Speaksee vergoed door UWV

Mensen met een auditieve beperking ervaren soms een afstand tot de arbeidsmarkt. Technologie kan hun arbeidsparticipatie verbeteren. Tot voor kort werd software die gesproken taal real-time omzet naar geschreven tekst, zoals Speaksee, niet vergoed do ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Toepasbare technologie voor letselschade-arbeidsdeskundigen

Arbeidsdeskundigen spelen een cruciale rol in het beoordelen van werkgerelateerde beperkingen en het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie. Onder arbeidsdeskundigen is het bewustzijn over de mogelijkheden die technologie hierin biedt, beperkt. ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Nu online Cahier 32: Vroegtijdige inzet van arbeidsdeskundigen blijkt effectief

Veel arbeidsdeskundigen hechten waarde aan de vroegtijdige inzet van hun expertise tijdens het eerste ziektejaar, zo blijkt uit onderzoek door Impact Centre Erasmus. In een eerdere verkenning kwam de toegevoegde waarde van vroegtijdige inzet al duide ...

AKC
Wolter is arbeidsongeschikt én werkt: ‘Ik moet onder de mensen zijn’

Geroutineerd sjeest Wolter van Coeverden in zijn rolstoel door de werkplaats van Bazz E-bikes in Hengelo. Hij repareert er elektrische fietsen van onder andere maaltijdbezorgers en zorgmedewerkers. De fiets hangt aan twee haken op ooghoogte en sleute ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
3e open subsidieoproep AKC

Het onderzoeksprogramma van het AKC krijgt onder meer inhoud door subsidie beschikbaar te stellen voor onderzoek. Na een eerste succesvolle open oproep, is het AKC wederom op zoek naar voorstellen voor relevant onderzoek voor de arbeidsdeskundige pra ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA