AKC nieuws

AKC Jaarverslag 2020 online

Het AKC heeft het jaarverslag over 2020 gepubliceerd, het jaar waarin Marianne Holleman en Vincent Braun het stokje van Tjeerd Hulsman overnamen. Het prettig leesbare jaarverslag geeft een overzicht van de bereikte resultaten en een blik op de toekom ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Vaak multiproblematiek onder arbeidsgehandicapten

Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering rapporteren vaak multiproblemen die zij als een belemmering ervaren om te participeren in de samenleving en/of in werk. Dit vergroot de kans op werkloosheid. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van ...

AKC
NVvA
Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek: Kennis waar je in de praktijk iets aan hebt

Werken in de driehoek Onderwijs, Onderzoek en Beroepspraktijk zit in het DNA van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Dat geldt dus ook voor het bijzonder lectoraat Arbeidsdeskundigheid, dat met en voor arbeidsdeskundigen praktisch toepasbare ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Boeiend webinar over Kanker en Werk

In 2021 organiseert het AKC wederom een AKC collegetour Kanker en Werk. Dit jaar doen we dat met vier webinars, waarvan de eerste op 8 april plaatsvond.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Met VR sneller naar een passende baan?

Weener XL, het werk-ontwikkelbedrijf van de gemeente ’s-Hertogenbosch, heeft samen met TNO, partner in de Kennisalliantie Inclusie en Technologie, onderzoek gedaan naar de effectiviteit en gebruikerservaringen van VR-brillen bij mensen met een afstan ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Gratis online cursus over psychosociale gezondheidspreventie

Maak kennis met PsyHealth worXs: een gratis online cursus die professionals ondersteunt in het creëren van een goede psychosociale werkomgeving en het voorkomen van werkstress. 50% van de werknemers in de EU geeft aan last te hebben van werkstress. Z ...

AKC
Wetenschapsborrel van de Academische Werkplaats (AWP) Noord.

De AWP Noord is een samenwerkingsverband van UWV en het KCVG (Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde). Zij hebben gekozen voor de Academische Werkplaats als samenwerkingsvorm tussen universiteit en UWV-regio om de doelstelling van academisering te ber ...

AKC
AKC
De Normaalste Zaak organiseert in samenwerking met het AKC de sessie ‘Op naar meer duurzame banen’

Voor deze bijeenkomst zijn inclusieve werkgevers uitgenodigd om met elkaar te spreken over dit thema. Er is een interview met een werkgever en een arbeidsdeskundige die betrokken zijn bij het lopende onderzoek Duurzaam werk(t). Arbeidsdeskundigen wor ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Groei robotisering vraagt om gezamenlijke agenda van werkgevers, werknemers en overheid

Er worden steeds meer robots ingezet op de werkvloer. Dat heeft invloed op het inkomen en de werkzekerheid van werkenden, de ervaren werkdruk, de betekenis van werk en de mogelijkheden om voor anderen te zorgen en te (blijven) leren. Robotisering wer ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
AKC
11
feb
2021
Eerste gezamenlijk AKC-OVAL webinar: een levendige bijeenkomst met veel input voor het AKC

Op 28 januari jl. heeft AKC samen met OVAL een webinar georganiseerd om met de aangesloten organisaties bij OVAL (arbodiensten, loopbaan- en re-integratiebedrijven, jobcoachorganisaties, etc.) van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het werk en wat deze ontwikkelingen betekenen voor de arbeidsdeskundige praktijk en voor de benodigde kennis.

AKC