NVvA nieuws

Overstap van oude Wajong naar Wajong 2010

Onlangs nam NVvA voorzitter, Bert van Swam, deel aan de stakeholdersbijeenkomst Overstapgesprekken Wajong van UWV. UWV heeft hiervoor een flyer opgesteld met informatie. 

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Rapportage Uniforme Loonwaarde

De Rapportage Uniforme Loonwaardebepaling is een basisrapportageformat voor loonwaardedeskundigen. Dit is voor arbeidsdeskundigen op het vlak van onderbouwing en verantwoording echter niet voldoende. Begin september komen AKC en NVvA met een aanvulle ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Nieuw in de AD Academie

In de AD Academie vind je lezingen, cursussen, e-learnings en doorverwijzingen om je arbeidsdeskundige kennis op peil te houden. De AD Academie is altijd klaar voor gebruik, maar nooit af. Deze week zijn er nieuwe onderwerpen toegevoegd, namelijk twe ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Vacature voorzitter Programma Advies Commissie

De Programma Advies Commissie (PAC) van AKC is samengesteld uit wetenschappers, beleidsvertegenwoordigers, opleider, arbeidsdeskundigen, ministerie van SZW en UWV. De PAC adviseert het bestuur van AKC over de kennisagenda, onderzoeksaanpak en belangr ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Veel baankansen, maar niet in alle sectoren

Ondanks de pandemie zijn de baankansen over het algemeen goed voor gediplomeerden die de komende zes jaar de arbeidsmarkt op komen. Tot 2026 worden er meer dan 2 miljoen baanopeningen verwacht. Daar tegenover staat een instroom van 1,6 miljoen nieuwe ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
TNO en SBB gaan een leven lang ontwikkelen

TNO en de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) gaan een strategische samenwerking aan om een leven lang ontwikkelen en innovatie in mbo-beroepen vanzelfsprekender te maken.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
36 miljoen voor van baan naar baan

Het ministerie van SZW trekt 36 miljoen euro uit voor mensen uit de doelgroep banenafspraak die hun baan (dreigen te) verliezen door de coronacrisis. Met het geld kunnen deze mensen begeleid worden naar ander werk. Het betreft een eenmalige maatregel ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
(Thuis)werkenden: anoniem hulp bij psychische klachten

Corona zorgt voor een toenemend aantal psychische klachten bij werkenden. Vroegtijdig inschakelen van hulp kan voorkomen dat klachten verergeren en tot een zwaardere zorgvraag leiden. Wie liever niet naar de bedrijfsmaatschappelijk werker, bedrijfs- ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Marktsector haalt banenafspraak

Werkgevers in de marktsector hebben het afgelopen jaar 53.799 banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking en dat is bijna 3.800 meer dan de geplande 50.000. Omdat overheidswerkgevers achterbleven is het totaal beoogde aantal banen (67.500) i ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Arbeidsparticipatie en studie ouders met zorgintensief kind

In dit rapport wordt het belang van werk of studie van ouders met een zorg intensief kind besproken en waarom ouders kiezen voor het stoppen met werken of studeren. Ook worden enkele oplossingsrichtingen om werken en zorgen te kunnen combineren gegev ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen