NVvA nieuws

AD Visie: mensen met zintuigelijke beperking staan vaak aan de zijlijn

Aankomend weekend valt de nieuwe AD Visie op de mat. In deze uitgave onder meer een artikel over mensen met een zintuigelijke beperking. Zij staan nog te vaak langs de zijlijn en dat komt vooral door onbegrip en gebrek aan bewustwording.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Webinar Wet Arbeidsrecht: Ontslagrecht en Transitievergoedingen

Na twee jaar ziekte vervalt in beginsel het opzegverbod tijdens ziekte. In welke situaties kan er overgegaan worden tot beëindiging van het dienstverband en hoe zit het dan met de financiële afwikkeling waar het gaat om de transitievergoeding? Op 11 ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Webinar multidisciplinaire aanpak bij re-integratie

Afwijken van de gebruikelijke aanpak bij verzuimmanagement is voor veel arbeidsdeskundigen niet vanzelfsprekend. Hans de Vries (arbeidsdeskundig consultant inclusief Herontwerp werk) vertelt op 29 april in een webinar van Saxion Hogeschool, dat een m ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC Jaarverslag 2020 online

Het AKC heeft het jaarverslag over 2020 gepubliceerd, het jaar waarin Marianne Holleman en Vincent Braun het stokje van Tjeerd Hulsman overnamen. Het prettig leesbare jaarverslag geeft een overzicht van de bereikte resultaten en een blik op de toekom ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
STAP-budget versterkt arbeidsmarktpositie

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 januari 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. De Stimulans ArbeidsmarktPositie kan ingezet worden voor scholing, training of opleiding, en vervangt de fiscale ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Het Voorjaar Van Duurzame Inzetbaarheid

Investeren in duurzame inzetbaarheid is nodig. Om mee te kunnen doen op de arbeidsmarkt, later fit met pensioen te kunnen maar ook om plezier te houden in wat je doet. Voor mensen die moeite hebben met leren of vanwege bijvoorbeeld een beperking meer ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Dennis dé werkgevers instrumentengids

Dennis is een website waarop professionals door middel van filters in één oogopslag zien welke lokale, regionale en landelijke instrumenten in de eigen arbeidsmarktregio ingezet kunnen worden in de werkgeversdienstverlening. Doordat de instrumenten o ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Helft werkenden denkt pensioenleeftijd niet gezond te halen

De helft van de werkenden denkt niet tot hun pensioen te kunnen doorwerken vanwege de arbeidsomstandigheden. Dat komt onder meer door de psychosociale arbeidsomstandigheden, de lichamelijke belasting die ze ervaren en het fysieke werkklimaat. Dat mel ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Diversiteit bevorderen op de werkvloer: 'Inclusiviteit loont'

Werkgeversorganisatie VNO-NCW lanceerde dit voorjaar samen met MKB-Nederland haar nieuwe koers: ‘Ondernemen in Brede Welvaart’. ‘We willen bouwen aan een duurzamer en inclusiever en welvarend Nederland. Aan een samenleving met gelijke kansen op werk. ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Online kennisbijeenkomst Eigen Regie

De samenleving vraagt van alle mensen steeds meer eigen regie, maar niet iedereen is in staat om die regie ook echt te pakken. Mensen die beschut of anders via een sociaal bedrijf aan het werk zijn, hebben soms moeite om de eigen regie te pakken terw ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen