NVvA nieuws

In memoriam

Op 28 september is Henk Oranje overleden. In gedachten zijn we bij zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden en wensen hen allen veel sterkte toe. We condoleren een ieder die Henk gekend heeft en zijn met elkaar stil en bedroefd. Hij laat als mens ...

NVvA
Oproep: help door het invullen van de vragenlijst over het onderzoek ‘Age-isme’ en arbeidsdeskundigen’

Graag willen we jou vragen een vragenlijst in te vullen voor het onderzoek ‘Age-isme’ en arbeidsdeskundigen’. Doel van het onderzoek is  om jou als arbeidsdeskundige bewust maken van de gevolgen van age-isme voor jouw werk en handvatten bieden om er ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Toepassing IPS bij veelvoorkomende psychische aandoeningen

Op 5 oktober organiseert Platform Sociaal Domein een bijeenkomst over de toepassing van de IPS-methodiek bij mensen met veelvoorkomende psychische klachten (Common Mental Disorders, CMD). Een interessante bijeenkomst voor arbeidsdeskundigen die in hu ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
‘Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?’

Op 27 september organiseert regio Zuid de bijeenkomst ‘Chronisch ziek en arbeidsongeschikt. Wat nu?’ Centraal staan ernstig zieke werknemers zonder kans op herstel voor wie ziekteverzuim zelden alleen maar over het proces en de Wet verbetering poortw ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuwe subsidies voor verbetering Poortwachtersproces

Er staan twee nieuwe subsidierondes open in het kader van het ZonMw-programma Verbetering kwaliteit Poortwachtersproces. Er kan subsidie aangevraagd worden voor initiatieven die leiden tot kennisdeling en netwerkvorming rond het re-integratieproces v ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Verhalen over SOLK

In de nieuwste verhalenbundel van ‘Zie Mij Nu’ vertellen professionals uit diverse sectoren over hun aanpak van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) bij jonge mensen. In de gratis bundel komen een hypnotherapeut, huisarts, on ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Schulden op de werkvloer en tijdens re-integratie

Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid organiseert op 6 oktober een themabijeenkomst over schulden op de werkvloer en tijdens re-integratie. 

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Sneller een baan na ‘openheidstraining’

Op psychische klachten rust nog altijd een stigma. Werkzoekenden die een training kregen over hoe daarmee om te gaan, vonden twee keer sneller een baan dan mensen zonder die training. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Kim Janssens, onderzoeker bij ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Helft beroepsbevolking werkt in deeltijd

Afgelopen jaar werkte bijna de helft van de werkzame beroepsbevolking in deeltijd. Vrouwen werken vaker (70%) in deeltijd dan mannen (28%). Kassamedewerkers werken zelden fulltime, zo blijkt uit de jongste cijfers van het CBS. Liefst 94% procent van ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Omgeving speelt belangrijke rol bij werkhervatting na longcovid

Steun van je omgeving, van je leidinggevende, van collega’s maar ook van thuis, spelen een belangrijke rol bij werkhervatting met langdurige corona klachten. Dat blijkt uit een kwalitatief onderzoek door Centrum Werk Gezondheid. 

NVvA
Arbeidsdeskundigen