Raad van Advies | Arbeidsdeskundigen

Raad van Advies

De NVvA heeft een Raad van Advies. De kerntaken van deze raad zijn het geven van steun en advies (gevraagd en ongevraagd) aan het NVvA-bestuur over aangelegenheden van strategische, tactische en operationele aard. Bovendien worden ingangen bij ministeries en overige instituten vergemakkelijkt.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende personen:

 • Simon van Driel, voorzitter Raad van Advies
 • Johanna Hirscher, lid Raad van Bestuur UWV
 • Richard Weurding, directeur Verbond van Verzekeraars
 • Anneloes Goossens, VNO-NCW
 • Fatma Koşer Kaya, Landelijke Cliëntenraad
 • Erik Groot, AWVN
 • Janine Jongepier, VNG
 • Anneke Westerlaken, CNV Publieke Zaak
 • prof. dr. Allard van der Beek, VUmc
 • Jaap Jongejan, SBI Formaat
 • Henk Guise, Divosa