Statuten | Arbeidsdeskundigen

Statuten

De statuten, het huishoudelijk reglement en de beroepsnorm worden hieronder ter download aangeboden.

De statuten zijn goedgekeurd in de ALV van 4 juni 2020.
Het Huishoudelijk reglement is goedgekeurd in de ALV van 4 juni 2020.
De beroepsnorm is goedgekeurd in de ALV van 5 juni 2018. De gewijzigde versie is goedgekeurd in de ALV van 8 november 2018