Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, bij het secretariaat van de vereniging, voor 1 december van het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt dan per 31 december van dat jaar.

Contactgegevens van het secretariaat zijn:
Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen
T.a.v. Secretariaat
Postbus 1058
3860 BB NIJKERK
nvva@arbeidsdeskundigen.nlOpzegging van het abonnement voor ADvisie (voor niet-leden) dient te geschieden bij
Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen
T.a.v. Secretariaat
Postbus 1058
3860 BB NIJKERK
nvva@arbeidsdeskundigen.nl

Zoek een arbeidsdeskundige