Arbeidsdeskundigen nieuws

Internetconsultatie concept-programmavoorstel ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’

Met deze internetconsultatie geeft ZonMw de gelegenheid feedback te geven op het concept-programmavoorstel ‘Verbetering re-integratie 2e spoor’. Dit programma moet bijdragen aan de verbetering van re-integratie bij een andere werkgever door het ontwi ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
GGZ partners lanceren kieswijzer geestelijke gezondheidszorg

Op 17 maart 2021 vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. Hoe denken de politieke partijen over belangrijke thema’s in de geestelijke gezondheidszorg? De website kiesvoorggz.nl geeft alle informatie en standpunten weer van de politieke par ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Jongvolwassenen met psychische kwetsbaarheden: 5 tips voor effectieve jobcoaching

Voor jongvolwassenen met psychische problemen of klachten is het vaak moeilijk om zich staande te houden op de arbeidsmarkt. Jobcoaching kan daarbij helpen. Maar wat maakt jobcoaching voor deze groep succesvol? Welke factoren spelen een rol bij het v ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Actualisatie Rekentool Loonkostensubsidie

De rekentool loonkostensubsidie is per 1 januari geactualiseerd. De belangrijkste wijziging is de keuze uit drie tijdsvlakken, namelijk: vanaf 1 januari 2021, vanaf 1 juli t/m 31 december 2020 en van 1 januari t/m 30 juni 2020.

Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Stage of stagedagen voor ADen in opleiding; wie biedt hulp?

De gezamenlijke opleiders van de opleiding tot arbeidsdeskundige hebben door de coronacrisis moeite met het vinden van stageplekken, meeloop- of meekijkdagen voor studenten in opleiding. Door de coronaregels zijn deze praktische leermomenten momentee ...

NVvA
NVvA-bestuur zoekt leden die steentje bij willen dragen

Het NVvA-bestuur is op zoek naar experts die incidenteel benaderd kunnen worden ter ondersteuning bij uiteenlopende vraagstukken. Thema's die aan de orde zijn binnen het bestuur hebben betrekking op: Belangenbehartiging (o.a. wetgeving), Communicatie ...

NVvA
AD gezocht met ervaring met klanten met huidaandoeningen

De Hidradenitis Patiënten Vereniging gaat een podcast maken en is daarom op zoek naar een arbeidsdeskundige die ervaring heeft met klanten met huidaandoeningen. De podcast is een aanvulling op de producten die de vereniging heeft ontwikkeld. 

Nieuwe website arbeidsdeskundigen.nl staat live!

‘Alles voor de arbeidsdeskundige’, is het motto van de geheel vernieuwde website arbeidsdeskundigen.nl. En daarmee is niets te veel gezegd: de site is super overzichtelijk én compleet. De homepage bestaat uit tegels die je direct leiden naar uiteenlo ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Regio West

De rondetafeldiscussie over de rol van de arbeidsdeskundige bij de re-integratie van arbeidsbeperkte medewerkers, georganiseerd door Regio West, kon op 10 december 2020 door technische problemen helaas niet live worden gevolgd. Vanaf nu is de bijeenk ...

NVvA
Vul de vragenlijst in over de arbeidsdeskundige rapportage

De NVVA heeft het AKC opdracht gegeven om binnen het onderzoekprogramma Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen 2020 – 2024 samen met de beroepsvereniging  een Leidraad arbeidsdeskundige Rapportage te ontwikkelen. De leidraad heeft als doel arb ...

AKC