Arbeidsdeskundigen nieuws

AD gezocht met ervaring met klanten met huidaandoeningen

De Hidradenitis Patiënten Vereniging gaat een podcast maken en is daarom op zoek naar een arbeidsdeskundige die ervaring heeft met klanten met huidaandoeningen. De podcast is een aanvulling op de producten die de vereniging heeft ontwikkeld. 

Nieuwe website arbeidsdeskundigen.nl staat live!

‘Alles voor de arbeidsdeskundige’, is het motto van de geheel vernieuwde website arbeidsdeskundigen.nl. En daarmee is niets te veel gezegd: de site is super overzichtelijk én compleet. De homepage bestaat uit tegels die je direct leiden naar uiteenlo ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Regio West

De rondetafeldiscussie over de rol van de arbeidsdeskundige bij de re-integratie van arbeidsbeperkte medewerkers, georganiseerd door Regio West, kon op 10 december 2020 door technische problemen helaas niet live worden gevolgd. Vanaf nu is de bijeenk ...

NVvA
Vul de vragenlijst in over de arbeidsdeskundige rapportage

De NVVA heeft het AKC opdracht gegeven om binnen het onderzoekprogramma Professionalisering Arbeidsdeskundig Handelen 2020 – 2024 samen met de beroepsvereniging  een Leidraad arbeidsdeskundige Rapportage te ontwikkelen. De leidraad heeft als doel arb ...

AKC
“Arbeidsdeskundig onderzoek bij kanker – anders dan anders?”

In de bijeenkomst gaan we gezamenlijk op zoek naar antwoorden op de volgende vragen: Wat is er anders in het arbeidsdeskundig onderzoek bij mensen met kanker, vergeleken met andere aandoeningen?  Wat zijn veel voorkomende beperkingen en hoe b ...

AKC
Roland Blonk

Vanaf 1 februari 2021 is prof. dr. Roland Blonk, naast bijzonder hoogleraar Arbeidsdeskundigheid en Inclusieve innovatie van arbeid- (verbonden aan het AKC) en hoofdonderzoeker bij TNO, benoemd tot fellow binnen het gezamenlijke fellowship van het NI ...

AKC
Kamerbrief: Resultaten onderzoeken banenafspraak en cijfers beschut werk

Staatssecretaris Bas van 't Wout (SZW) deelt in de Kamerbrief van 18 december 2020 de resultaten van 2 onderzoeken naar de uitvoering van de Wet banenafspraak. De metingen waarop beide onderzoeken zijn gebaseerd zijn van voor de uitbraak van Covid-19 ...

NVvA
50 jaar NVvA!

In 2021 is het een halve eeuw geleden dat de NVvA werd opgericht. Een bijzondere mijlpaal waar we dit jaar met alle leden en partners bij willen stilstaan. We kijken terug naar het begin en de gebeurtenissen in de afgelopen vijftig jaar. Natuurlijk w ...

NVvA
De beste wensen voor 2021!

De besturen van NVvA en AKC wensen u alle goeds en vooral veel gezondheid voor u en uw dierbaren voor 2021!

NVvA
Nieuw in de AD Academie E-learning: Inclusieve arbeidsorganisatie; in samenwerking met CIAO

Volwaardig en duurzaam participeren in kwalitatief goed werk bevordert gezondheid en psyche van mensen en is bovendien van maatschappelijk belang. Inclusief organiseren waarborgt volwaardige en duurzame inclusie van werkenden én werkzoekenden. In dez ...

NVvA