Arbeidsdeskundigen nieuws

Bescherm letselschadeslachtoffers tegen malafide praktijken

Letselschadeslachtoffers moeten beschermd worden tegen malafide praktijken en belangenbehartigers met onvoldoende kennis van zaken. Alleen gereguleerde organisaties zouden slachtoffers moeten kunnen begeleiden. Dat stellen twaalf organisaties die all ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Toenemende fysieke klachten bij werknemers

Fysieke klachten onder werknemers lijken toe te nemen, met een aanzienlijk deel dat wordt toegeschreven aan het werk zelf, schrijft NU.nl. Bijna twee derde van alle werknemers meldt problemen, waarbij 44 procent klachten heeft aan arm, nek en schoude ...

NVvA
NVvA
Controledrift op de werkvloer

Het lijkt erop dat de controledrift op de werkvloer volledig uit de hand loopt, schrijft het AD. Uit een onderzoek onder 1900 leden van vakbond CNV blijkt dat een op de vijf werkenden meer tijd besteedt aan het verantwoorden van hun werk dan aan het ...

NVvA
NVvA
Apps kunnen ondersteunen in communicatie op werk en in het dagelijks leven

Wanneer het gaat over technologische ondersteuning in werk gaan de gedachten al snel naar grote toepassingen als een exoskelet. Het kan ook veel kleinschaliger. Tijdens een workshop op de arbeidsdeskundige professionaliseringsdag namen we zo’n 70 arb ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Doe mee: Onderzoek naar het voorkomen van uitval

Het is niet altijd eenvoudig om te blijven werken met een arbeidsbeperking, schrijft Muzus. Werknemers staan voor verschillende uitdagingen, variërend van het vinden van de juiste ondersteuning tot het omgaan met eventuele obstakels op de werkvloer. ...

NVvA
NVvA
KRAP Talkshow - Gezond aan het Werk met de NVvA

Op 4 april hadden we het genoegen om deel te nemen aan een discussie over een thema dat ons allen raakt: Gezond aan het Werk. Dit evenement was onderdeel van KRAP, de online talkshow georganiseerd door UWV, waar onze eigen Mieke Rabou als arbeidsdesk ...

NVvA
NVvA
AKC levert update Leidraad jobcoach op bij NVvA

Een jobcoach kan ondersteuning bieden bij vinden en behouden van werk. Om uniformiteit bij de inzet van een jobcoach te borgen, publiceerde de NVvA in 2012 de Leidraad jobcoach. Sindsdien is er veel veranderd. Hoog tijd voor een update dus. Op 3 apri ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Een oproep aan het kabinet om te investeren in loonkostensubsidie

Divosa doet een oproep aan het kabinet om meer te investeren in loonkostensubsidie. Deze investering van € 250 miljoen zal de komende jaren werk bieden aan 40.000 mensen met een arbeidsbeperking, en het zal nog eens € 400 miljoen aan opbrengsten gene ...

NVvA
NVvA
Sterk door werk - mentaal gezonde werkvloer

Preventieve maatregelen tegen psychisch verzuim op Udens College In de onderwijssector is psychisch verzuim een veelvoorkomend probleem. Echter, op het Udens College - een middelbare school met twee locaties en 2700 leerlingen - is er een effectie ...

NVvA
NVvA
Toenemende stress op de werkvloer

Het aantal Nederlanders dat uitvalt als gevolg van werkgerelateerde stress neemt toe, schrijft NOS. De verwachting is dat de werkdruk de komende jaren alleen maar zal stijgen. Dit blijkt uit recent gepubliceerde cijfers en adviezen van de overheid.

NVvA
NVvA