Strategie van NVvA

Juist in een wereld vol veranderingen biedt een heldere strategie houvast. De strategie van de NVvA voor de komende jaren loopt over twee sporen: professionaliseren en profileren. Op beide fronten blijven we planmatig en doelmatig stappen vooruit zetten.

Als het gaat om professionaliseren van ons vak leggen we de komende jaren enkele specifieke accenten. We blijven kennis ontwikkelen, maar zorgen er ook voor dat arbeidsdeskundigen deze kennis ook ieder op hun eigen manier en op hun eigen moment kunnen gebruiken. Evidence based handelen en methodisch werken gaat over de integratie van kennis, praktijk- en cliëntervaring. NVvA zet zich samen met het AKC in voor bewustwording en motivatie bij de arbeidsdeskundigen om evidence based handelen en methodisch werken te bevorderen. Tevens is er aandacht voor permanente ontwikkeling, voor de kernwaarden en voor de kerntaken van de arbeidsdeskundige. 

Ook als het gaat om profileren van ons vak leggen we accenten. We nemen snel en deskundig positie in bij actualiteiten en gaan extra investeren in multidisciplinaire samenwerking. Ook willen we dat arbeidsdeskundigen meer positite krijgen als 'logische' adviseur voor werkgevers, zodat zij arbeidsdeskundigen gaan zien als partner in inclusief werkgeverschap.