Visie van NVvA | Arbeidsdeskundigen

Visie van NVvA

De NVvA zorgt ervoor dat leden zich constant kunnen blijven ontwikkelen tot het gewenste niveau van deskundigheid. De vereniging laat daarnaast zowel in het directe werkveld als op het bredere maatschappelijke speelveld duidelijk zien waar deze deskundigheid expliciete toegevoegde waarde biedt.

De NVvA zorgt voor de ontwikkeling van de beroepsnorm en borgt het kwaliteitssysteem van arbeidsdeskundigen met certificering (via NEN) en certificerende instellingen (via DNV en Hobéon SKO), met opleidingen (via Hobéon SKO) en met registratie van arbeidsdeskundigen (via SRA).

De NVvA investeert in de ontwikkeling van wetenschappelijke en praktische kennis. Dit doen we samen met het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) aan de hand van onze kenniscyclus. Voor de implementatie van de kennis maken we gebruik van kennispartners en van de AD Academie.

De NVvA is gesprekspartner van onder andere het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, leden van de Tweede Kamer, UWV, het Verbond van Verzekeraars, opleidings- en onderzoeksinstellingen, de lector en hoogleraar arbeidsdeskundigheid, werkgeversorganisaties, vakcentrales, OVAL en belangen- en patiëntenorganisaties. De NVvA signaleert en ontwikkelt hierbij kansen voor de arbeidsdeskundige in het maatschappelijk speelveld en geeft input voor nieuw te ontwikkelen beleid en wetgeving.