De Letselschade Raad | Arbeidsdeskundigen

De Letselschade Raad

De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade cq. letselschade vergroten. Daarom wordt gestreefd naar een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer, alsmede een verbetering van de technische aspecten van de schaderegeling.

De Letselschade Raad wenst bij te dragen aan meer duidelijkheid, voorspelbaarheid en transparantie in alle facetten van het schaderegelingsproces. Dit dient herkenbaar, evenwichtig en waar mogelijk genormeerd te verlopen. Vergoeding van de door het slachtoffer werkelijk geleden personenschade staat daarbij voorop.

De Letselschade Raad, waar alle invalshoeken van de personenschade vertegenwoordigd zijn, staat voor:

  • Kennisuitwisseling en meningsvorming
  • Vergroting van het inzicht in elkaars standpunten
  • Tijdige signalering van knelpunten, gezamenlijke uitwerking, concretiseren van oplossingen

Uitgangspunt bij het behandelen van een letselschade is het gegeven dat het slachtoffer centraal staat. Afwikkeling van een schade conform een gedragscode (GBL en/of GOMA) verdient daarbij de voorkeur. Met deze spelregels kan de schaderegeling transparanter en vlotter verlopen.

De activiteiten van De Letselschade Raad leiden tot een betere en meer persoonlijke bejegening van het slachtoffer in het schaderegelingsproces. Mede hierdoor kan de secundaire victimisatie (het ‘opnieuw slachtoffer worden’ van het proces) worden voorkomen. Het extra leed dat het slachtoffer wordt berokkend kan daardoor afnemen, waardoor ook de maatschappelijke kosten van de gevolgen van letselschade kleiner worden.

De NVvA heeft een zetel in het platform van De Letselschade Raad. Deze zetel wordt vervult door Joop Schrok. Wilt u in contact komen met Joop over De Letselschade Raad, dan kunt u een e-mail sturen naar het secretariaat.

Meer informatie over De Letselschade Raad vindt u via www.deletselschaderaad.nl.