De arbeidsdeskundige werkt voor u!

"Ik zat alleen nog maar thuis"

Specialisten in mens, werk en inkomen

Arbeidsdeskundigen hebben in hun beroep te maken met mens, werk en inkomen. Ze kijken naar het functioneren van mensen in hun werk, naar beperkingen en zij zien waar en wanneer het vastloopt in het werk. Ze kennen de eisen die binnen een functie aan mensen worden gesteld. Maar ook wat de gevolgen zijn voor salaris of uitkering als iemands verdiencapaciteit (tijdelijk) minder is. Arbeidsdeskundigen kennen de regels en voorwaarden die gesteld worden om mensen weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Hierdoor kunnen ze op individueel niveau de disbalans tussen mens, werk en inkomen beoordelen, herstellen én voorkomen.

De arbeidsdeskundige:

 • is specialist in mens, werk en inkomen
 • weegt belasting en belastbaarheid en geeft advies over passend werk
 • ondersteunt bij voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid
 • kijkt actief naar mogelijkheden in werk en het werkvermogen van de mens
Lees meer

Beoordelaar, adviseur en coach

Afhankelijk van hun rol of opdracht zijn de arbeidsdeskundigen actief als beoordelaar, adviseur of coach.

Onafhankelijk oordeel

In opdracht van de werkgever, of de verzekeringsmaatschappij, meet een arbeidsdeskundige de schade die ziekte, ongeval of arbeidshandicap bij iemand veroorzaakt. De arbeidsdeskundige beoordeelt daarbij de mogelijkheden om, evt. via aanpassingen of voorzieningen in het werk, (weer) aan het werk te gaan. De arbeidsdeskundige komt altijd tot een onafhankelijk oordeel. Daarbij maakt hij zoveel mogelijk gebruik van beschikbare informatie zoals arbeidsmarktonderzoek, gegevens van cliënt en informatie van de bedrijfsarts, verzekeringsarts of medisch adviseur.

Deskundig advies

Als adviseur kan een arbeidsdeskundige meerdere partijen van dienst zijn. Een arbeidsdeskundige kan werkgever en werknemer bij re-integratie adviseren hoe Poortwachter-proof te handelen. Of branches en bedrijven preventief advies geven als het arbeidsvermogen van (groepen) mensen dreigt af te nemen. Ook kan een arbeidsdeskundige bemiddelaars, overheden en rechterlijke macht deskundig advies geven over doelmatige re-integratie.

Interventies op maat

Een arbeidsdeskundige kan ook de rol op zich nemen om werkzoekenden of werknemers te coachen richting (betaald) werk. Dit gebeurt altijd via interventies die recht doen aan het samenstel van medische, financiële, juridische, technische en psychosociale problemen waar mensen met een (tijdelijke) arbeidshandicap mee te maken kunnen krijgen. Interventies die rekening houden met regelingen op het gebied van voorzieningen, wettelijke maatregelen en bepalingen van verzekeraars. Maar eerst en vooral ook interventies die geënt zijn op de persoonlijke beleving en de veerkracht van mensen.

“Ik wil een gewoon leven, net als iedereen”

Werkterreinen

Nederland telt circa 3.300 arbeidsdeskundigen, van wie er ruim 2.850 lid zijn van de NVvA. Een deel opereert als zelfstandige, de meerderheid is werkzaam bij UWV, particuliere verzekeraars en zelfstandige bureaus.

 • UWV
 • Particulieren verzekeraars
 • Zelfstandige bureaus en onafhankelijke expertisebureaus
 • Arbodiensten en Re-integratiebedrijven
 • Gemeenten
 • Ondernemingen
 • De zelfstandige arbeidsdeskundige
Lees meer

Zoek een arbeidsdeskundige

Ik wil ook ondersteuning van een arbeidsdeskundige
Meestal komt u in contact met de arbeidsdeskundige via uw werkgever, arbodienst, uitkeringsinstantie als UWV of gemeente, re-integratiebedrijf, letselschadebureau of verzekeraar. Als u op zoek bent naar een arbeidsdeskundige dan kunt u ook contact opnemen met de NVvA of een arbeidsdeskundige in uw regio. Als hij/zij is aangesloten bij de beroepsvereniging NVvA, dan kan hij of zij u eventueel ook doorverwijzen naar een collega met een specialisme.

Wie betaalt dat?
Een veelgestelde vraag is: wie betaalt de arbeidsdeskundige? Afhankelijk van uw situatie is dat uw werkgever, arbodienst, uitkeringsinstantie als UWV of gemeente, re-integratiebedrijf, letselschadebureau, verzekeraar of uzelf.