Aanvraag voor PE toekenning

Het is voor iedereen mogelijk om PE aan te vragen voor bij- en nascholing die hij of zij organiseert. Dit kan gaan om cursussen en opleidingen, maar ook om interessante bijeenkomsten of congressen.

Voor het aanvragen van deze punten dient het aanvraagformulier ingevuld te worden. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar het secretariaat van de NVvA. Wanneer het secretariaat van de NVvA dit formulier ontvangt, krijgt u binnen 5 werkdagen terugkoppeling van uw aanvraag. Bij verstrekking van PE-punten is het de aanvrager niet toegestaan om de toekenning als erkenning te communiceren. Ook geldt er voor de aanvrager een verbod op het gebruik van logo en naam van de NVvA in een commercieel kader.

Let op: Deze activiteiten worden nooit in de evenementenkalender op de website vermeld, maar komen in het overzicht met geaccrediteerde activiteiten. Het aantal punten dat wordt toegekend gaat ook hier op basis van werkelijk besteedde uren, excl. pauze e.d. De formule voor het berekenen van het aantal PE punten is het aantal belaste uren/2 met een maximum van 21 PE punten per activiteit (2/3e van het totaal behaalde PE punten die nodig is voor (her)certificering). Alle geacrediteerde activiteiten dienen ondersteund te worden d.m.v. een bewijs van deelname of een certificaat. De NVvA verzorgt voor deze activiteiten niet de aanmeldingen, registraties, bewijs van deelnames e.d.

Hoe kunnen leden zelf PE toekennen aan gevolgde bij- en nascholing, die (nog) niet geaccrediteerd is?

Wanneer u als lid vindt dat aan een activiteit die u heeft gevolgd ook PE-punten verbonden zouden moeten worden, dan kunt u deze activiteit zelf toevoegen in uw certificeringsdossier onderaan bij ‘mijn PE dossier’ met de ondersteuning van een bewijs van deelname of een certificaat. Hier dient u een aantal gegevens in te vullen inclusief het aantal bestede uren. Ook hier wordt weer 1 punt voor 2 uur besteding toegekend.

Zoek een arbeidsdeskundige