Adverteren

Het is mogelijk om een advertentie te plaatsen in onze nieuwsbrief of in ons blad de AD Visie.

Voor meer informatie over het adverteren in ons blad de AD Visie kunt u contact opnemen met:
NVvA
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk
E: adverteren@arbeidsdeskundigen.nl
T: 033-2473456

Voor meer informatie over het adverteren in de nieuwsbrief kunt u contact opnemen met:
NVvA secretariaat
Postbus 1058
3860 BB Nijkerk
E: nvva@arbeidsdeskundigen.nl
T: 033-2473456