Over arbeidsdeskundigen.nl

‘Alles voor de arbeidsdeskundige’, is het motto van de geheel vernieuwde website arbeidsdeskundigen.nl. En daarmee is niets te veel gezegd: de site is super overzichtelijk én compleet. De homepage bestaat uit tegels die je direct leiden naar uiteenlopende thema’s of onderwerpen. Zo kun je in een muisklik naar kennis ove rhet vakgebied, wat doet een arbeidsdeskunide maar ook het laatste nieuws, evenementen, de AD Academie, de AKC kennisbank  of het vrijwel complete digitale archief van AD Visie. MEt dit portaal willen we alle kennis ontsluiten over het vakgebied. De Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) 

Over NVvA


Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen

De NVvA richt zich als beroepsvereniging op de professionalisering en profilering van arbeidsdeskundigen. De vereniging zorgt voor de ontwikkeling van het beroep en geeft kaders voor bewaking van normen en waarden bij de beroepsuitoefening. De NVvA maakt duidelijk aan arbeidsdeskundigen waar kansen in het maatschappelijke speelveld liggen. De NVvA signaleert wijzigingen in wetgeving en beleid en volgt de ontwikkeling van het vakgebied. Zij maakt duidelijk aan het maatschappelijke speelveld wat arbeidsdeskundigen te bieden hebben.

Meer informatie

Over AKC


Arbeidsdeskundig Kennis Centrum

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) voor professionalisering door en voor arbeidsdeskundigen. Optimale arbeidsparticipatie (bij voorkeur door betaald werk) is voor iedereen in Nederland belangrijk. Om dit te bereiken is creatief denken en doen met betrekking tot de inrichting van arbeids- en bedrijfsprocessen noodzakelijk. De arbeidsdeskundige beroepsgroep is met de kennis van het domein Mens - Werk - Inkomen een belangrijke schakel in de optimalisering van de participatiemogelijkheden in werk voor mensen met een (dreigende) functiebeperking. Optimale arbeidsparticipatie (bij voorkeur door betaald werk) is voor iedereen in Nederland belangrijk.

Meer informatie