Over AKC

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum wil een bijdrage leveren aan de professionaliteit van de arbeidsdeskundige en zo bijdragen aan het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie in Nederland.

Het AKC is een kenniscentrum en daarmee een onafhankelijke partij, die zich richt op kennis, inspiratie, kwaliteit en kwaliteitsbewaking. Het AKC wil kennis ontwikkelen, kennisdeling bevorderen, verbinder zijn van onderzoek met de praktijk, ontwikkelingen vertalen naar het beroep en zo de professionaliteit van de arbeidsdeskundige voeden en aanjagen. Het AKC laat onderzoek verrichten, dat verschil kan maken op verschillende niveaus: kennis, attitude en handelen. AKC heeft een eigen kennisprogramma: Professionalisering arbeidsdeskundig handelen.

Kennisgebruik

Het AKC wil dat onderzoek, dat door het AKC is gefinancierd, gebruikt wordt voor en door arbeidsdeskundigen. Het AKC wil onderzoekers vragen na te denken over welke activiteiten gedaan kunnen worden in de onderzoek aanpak, zodat de arbeidsdeskundigen met de uitkomsten (kennisproducten) aan de slag gaan. Het AKC stimuleert de beroepsopleidingen voor arbeidsdeskundige actief gebruik te maken van de door AKC ontwikkelde kennisproducten.

Impact

Het AKC streeft ernaar, dat kennis wordt door vertaald in beleid door de kennis onder de aandacht te brengen en de toegevoegde waarde/impact te laten zien. Onder impact verstaan we het verschil dat het gebruiken van kennis kan maken in het bijdragen aan het doel van arbeidsparticipatie.

Valorisatie van de kennis is de activiteit die leidt tot impact. Daarom richt het AKC zich op het stimuleren van effectief gebruik van resultaten en het monitoren hiervan. Door pilots te doen met ontwikkelde kennis kan bewijslast opgebouwd worden, die anderen stimuleert om ook die kennis te benutten in de praktijk.

Het gaat het AKC om meer dan alleen informeren over nieuwe kennis en inzichten. Graag wil het AKC arbeidsdeskundigen stimuleren om in hun werk een andere aanpak te kiezen omdat die bewezen (beter) werkt.