NVvA nieuws

11
feb
2014
Wajong'ers niet naar de bijstand

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft afspraken gemaakt met oppositie en de coalitiefracties over aanpassingen in de Wet Werk en Bijstand en de Participatiewet. Gemeenten krijgen meer beleidsruimte om maatwerk te leveren in de Wet Werk en Bijstand. Ten aanzien van de Participatiewet is besloten dat huidige Wajong’ers met arbeidsvermogen niet in de bijstand terecht komen. Voor hen blijft de Wajong ...

NVvA
11
feb
2014
NVvA: Veel belangstelling voor WGA-handreiking

De onlangs gepresenteerde handreiking die werkgevers, werknemers en dienstverleners helpt om ook na de eerste twee ziektejaren de re-integratie goed te organiseren, is positief ontvangen. “Zowel bij werkgevers, dienstverleners als de brancheorganisaties is er veel belangstelling voor”, signaleert Johannes van der Wal, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA).

NVvA
28
jan
2014
UWV: Solliciteren via social media

Werk zoeken via social media zoals Facebook, Twitter en LinkedIn heeft in korte tijd een grote vlucht genomen. Dit zet een deel van de bij UWV ingeschreven werkzoekenden op achterstand. Reden voor UWV om de online training ‘Vind een baan met social media’ te introduceren. UWV begon in 2012 met het aanbieden van online trainingen voor werkzoekenden die sindsdien door ruim 200.000 werkzoekenden zijn ...

NVvA
28
jan
2014
Psychisch ziek? Aan het werk!

“Hoe help je mensen met overspannenheid of een psychisch probleem (weer) aan het werk? Er valt veel winst te behalen door een betere afstemming tussen professionals, en: we moeten af van het idee dat werk belastend is voor de psychisch zieke werknemer.” Dit stelt dr. Evelien Brouwers van Tilburg University. Brouwers vindt het wonderlijk dat er niet al veel meer onderzoek is gedaan naar hoe mensen ...

NVvA
28
jan
2014
Verzuim in 2013 stabiel

Het gemiddelde ziekteverzuim in 2013 bedraagt 3.8%. Dat is lager dan in 2012 (4.1%), maar gelijk gebleven ten opzichte van het eerste half jaar van 2013. Het is dan ook te vroeg om van een kentering te spreken. De gemiddelde verzuimduur was 24 dagen in vergelijking met 23 dagen in 2012. Dit blijkt uit een analyse van ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers.

NVvA
28
jan
2014
Quotumwet: 5% is niet heilig

Het loopt nog niet direct vaart met de nieuwe quotumwet. Het kabinet gebruikt de wet als stok achter de deur en wacht eerst af of werknemers- en werkgeversverenigingen er samen uitkomen. De eerste beoordeling vindt plaats over 2015. Bovendien is ook de 5% niet heilig. Het exacte percentage zal worden vastgesteld op het moment dat blijkt dat het wettelijk quotum geactiveerd moet worden. Dit alles b ...

NVvA
21
jan
2014
NVvA, OVAL en Verbond van Verzekeraars: Praktische handreiking vergroot kans op duurzame inzetbaarheid

Den Haag, 21 januari 2014 Verzekeraars, arbeidsdeskundigen en re-integratiebedrijven willen werkgevers, werknemers en dienstverleners ook na de eerste twee ziektejaren helpen om de re-integratie goed te organiseren. In een gezamenlijke handreiking is helder beschreven op welke dienstverlening zij tijdens de WGA-periode (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) aanspraak kunnen maken. De h ...

NVvA
13
jan
2014
NVvA: Nederland participeert in 2014!

Met de Participatiewet krijgen gemeenten grote verantwoordelijkheden voor het aan het werk helpen van mensen met arbeidsbeperkingen. De NVvA wil u graag meegeven hoe dat tot optimaal resultaat kan leiden. Onze aanbevelingen Behoud bestaande kennis, expertise en netwerken rond de Wajong. Geef Wajongers met verdienvermogen een stevig arbeidsdeskundig advies mee, gericht op werk en ...

NVvA
10
jan
2014
1 miljoen voor bestrijding psychosociale werkbelasting

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid trekt dit jaar een miljoen euro uit voor de bestrijding van Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het project start in april 2014 en duurt vier jaar. Elk jaar staat een thema centraal: voor 2014 is dat werkdruk, het door werkgevers en werknemers hoogst gerapporteerde arbeidsrisico. Dit thema loopt daarom vier jaar door. Volgend jaar staan daarn ...

NVvA
10
jan
2014
Zzp'ers gezonder en beter inzetbaar

Als het om gezondheid en inzetbaarheid gaat, wijken zzp’ers in positieve zin af van werknemers. Ondanks de hogere disbalans tussen werk en privé zijn zzp’ers in het algemeen meer tevreden met hun werk en ervaren zij aanzienlijk minder burn-outklachten. Ze hebben werk dat beter past bij hun kennis en vaardigheden en denken vier jaar langer door te kunnen en willen werken dan werknemers. Dit blijkt ...

NVvA