17
jun
2022

1e Arbeidsdeskundige Professionaliseringsdag door NVvA, SRA en AKC


We nodigen je graag uit voor de eerste Arbeidsdeskundige Professionaliseringsdag, georganiseerd door de NVvA, SRA en AKC op 17 juni vanaf 9.30 uur bij Saxion in Deventer. 

Het vak van de arbeidsdeskundige is prachtig, uitdagend en altijd in beweging. Wij willen arbeidsdeskundigen stimuleren om het beste uit hun vak te halen en hen faciliteren om altijd ‘up to date’ te zijn. Daarom organiseren de NVvA, SRA en AKC op 17 juni 2022 de Arbeidsdeskundige Professionaliseringsdag. 

De Arbeidsdeskundige Professionaliseringsdag biedt verdiepende, leerzame en inspirerende colleges en workshops voor alle arbeidsdeskundigen. Het programma is gericht op houding en gedrag van de arbeidsdeskundige, kennisontwikkeling en vakkundig handelen. Van de kracht van non-verbale communicatie tot evidance based handelen en het succesvol coachen van cliënten richting een nieuw perspectief. Inschrijven is vanaf nu mogelijk.
Tip: meld je tijdig aan om zeker te zijn van jouw plek in het college en de workshops van je keuze. Zijn ze toch volgeboekt dan is er vast een andere die je kan kiezen, er is aanbod genoeg!

Continue professionaliseren
De samenwerkende partijen zien continue professionalisering als een van de pijlers van het arbeidsdeskundige vak. Dat houdt in dat elke arbeidsdeskundige professioneel handelt in het domein van werk en inkomen. Ook betekent het dat werkzaamheden op een systematische en methodische wijze worden uitgevoerd en gebaseerd zijn op een gedeeld kennisdomein. Het is de eerste keer dat de NVvA, SRA en AKC op deze manier samenwerken aan de professionalisering van de arbeidsdeskundige. ‘We vinden het allemaal belangrijk dat arbeidsdeskundigen de gelegenheid krijgen zich verder te ontwikkelen, vakkennis op kunnen doen en toegang hebben tot de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Dit komt allemaal samen tijdens de professionaliseringsdag en wordt op deze manier aansprekend en laagdrempelig toegankelijk gemaakt voor alle arbeidsdeskundigen.’

Programma
09.30 - Ontvangst
10.00 - Start programma
10.15 - College
11.30 - Workshopronde 1
12.30 - Lunch
13.15 - Workshopronde 2
14.30 - Workshopronde 3
15.30 - Afsluitende borrel

Kijk op het tabblad programma voor meer informatie over de colleges en over de workshops.

Gratis inschrijven
Inschrijven voor deze dag is mogelijk vanaf 12 mei. Bij de inschrijving geef je direct je keuze door voor het college en de workshops die jij wilt volgen. Bij het tabblad programma vind je voor alle colleges en workshops een beschrijving zodat je de voor jou meest interessante keuze kan maken. Maak tijdens je aanmelding de keuze voor 1 college en voor 5 workshops. Op basis van jouw selectie maken wij een definitieve indeling en delen wij je in bij het college en 3 workshops. We doen ons best iedereen in te delen bij zijn of haar eerste keus.

Programma (keuze uit)
Een college (van 10.15 tot 11.15 uur)
College 1 - Ethiek, regels, dilemma’s en gedragscodes; hoe om te gaan met ethische vraagstukken in de praktijk? Martijn de Kiewit, lid Raad van Toezicht SRA, Director Compliance bij Albemarle en docent Business Ethics Erasmus Universiteit
College 2 - Heel Holland Matcht? Van diplomamarkt naar skillsmarkt, Erik Merx MSc., Hanzehogeschool Groningen
College 3 - Gewogen maatwerk en professionele afwegingen van de arbeidsdeskundige, Roland Blonk, Hoogleraar arbeidsdeskundigheid, TIU & Shirley Oomens, Lector Arbeidsdeskundigheid, HAN University of Applied Sciences

Een workshop / lezing of interactieve sessie (3 rondes: om 11.30uur, 13.15 uur & 14.30 uur)
1 - Ergonomie en de arbeidsdeskundige, Amber Denekamp, ergonoom en arbeidsdeskundige, directeur bij Terzet.
2 - Culturele Sensitiviteit, Sarita Bajnath, www.privilegetraining.nl
3 - Speeddate met technologie, Sjoerd de Vries, docent onderzoeker Saxion Hogeschool Brain & Technologie en HRM, in samenwerking met collega’s en studenten
4 - De arbeidsdeskundige en inclusief werkgevergedrag, Barbara Visscher, UWV & Johan Sengers, CIAO, UM/UWV & Roland Blonk, Hoogleraar arbeidsdeskundigheid, TIU
5 - Omgaan met persoonsgegevens, Erik-Jan Wervelman, VWW Advocaten-Mediation, Utrecht
6 - Tuchtrecht in de praktijk, Mr. drs. M.C. van Meppelen Scheppink, Voorzitter Arbeidsdeskundig Tuchtcollege SRA en advocaat bij Moree Gelderblom Advocaten in Rotterdam
7 - Arbeidsdeskundige inzet bij slachtoffers van een onrechtmatige daad; focus op de juridische aspecten, Hieron van der Hoeven, Projectmanager Personenschaden bij Allianz Nederland Schadeverzekering
8 - De inzet van arbeidsdeskundigen bij het duurzaam plaatsen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking, Shirley Oomens, lector Arbeidsdeskundigheid, HAN University of Applied Sciences & Etty Wielenga-Meijer, senior onderzoeker/docent, Lectoraat HRM, HAN University of Applied Sciences
9 - Normatieve professionalisering voor de arbeidsdeskundige – Intervisie, Marianne van der Zande, MA Training en Coaching, Eline Borgman, MCM Coaching en Training
10 - Is maatwerk willekeur? Maartje Kemme Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Sr. Beleidsmedewerker maatwerk & Annie Seepsma, Arbeidsdeskundige UWV
11 - “Passend werk methodiek” om leidinggevenden te ondersteunen in het bieden van passend werk aan zieke werknemers, Raun van Ooijen, Universitair docent UMCG en projectleider passend werk methodiek & Kor Brongers, Arbeidsdeskundige UWV en onderzoeker UMCG/AKC
12 - Talenten & expertise optimaal benutten in een beeldbelgesprek, Roos van der Schoor, Muzus & Femke Bennenbroek, ZINZIZ
13 - De arbeidsdeskundige binnen de letselschade, Erwin Audenaerde, namens IVA Opleidingen
14 - Anders kijken meer zien: de kracht van non-verbale communicatie, Daniëlle Regnerij, eigenaar van advies- en trainingsbureau InGeZicht voor non-verbale communicatie
15 - Met voorzieningen meer kans op onderwijs en werk, Ronald van Zijp, UWV Landelijk manager Voorzieningen en Re-integratiemiddelen
16 - Preventie van uitval bij psychische klachten, Suzanne van Hees & Bouwine Carlier, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Tilburg University
17 - Coachen naar perspectief, Erwin van de Vis, partner bij What Makes You Tick

College 1
Ethiek, regels, dilemma’s en gedragscodes; hoe om te gaan met ethische vraagstukken in de praktijk?

Tijd
10.15 uur - 11.15 uur

Spreker
Martijn de Kiewit, lid Raad van Toezicht SRA, Director Compliance bij Albemarle en docent Business Ethics Erasmus Universiteit

Voor wie?
Dit college is interessant voor iedere arbeidsdeskundige die wil weten waarom het soms lastig is om ‘het goede’ te doen, inzicht wil krijgen over integriteitsvraagstukken in een professionele context en handreikingen zoekt voor de omgang met dilemmasituaties.

In het kort
Iedere arbeidsdeskundige heeft de intentie om het goede te doen. Toch is dat soms lastig. Dit college gaat op een leuke en interactieve manier in op ethiek en integriteit. Hoe beïnvloedt onze omgeving bijvoorbeeld onze professionele afwegingen? Ook bespreken we een model waarmee antwoorden op ethische dilemma’s te beoordelen zijn.

Wat u opsteekt van dit college

 • Krijg inzicht in integriteitsvraagstukken in een professionele context.
 • Ontvang handreikingen voor de omgang met dilemmasituaties.
 • Word weerbaarder in lastige ethische situaties.
 • Leer over het hanteren van een gedragscode, en het nut ervan.

College 2
House of Skills – skills als basis voor een nieuwe (re-)integratiepraktijk

Tijd
10.15 - 11.15 uur

Sprekers
dr. Jos Sanders, House of Skills, HAN UAS en TNO

Voor wie?
Interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in een meer op skills gebaseerde benadering van actoren in de arbeidsmarkt. Professionals die bezig zijn met vraag, aanbod, matching en opleiding

In het kort
U leert in dit college alles over de dynamische 21ste eeuwse arbeidsmarkt en u leert over integratie en re-integratie denken in termen van skills en taken, in plaats van in diploma’s en beroepen. We hebben het over de evidente voordelen van diploma’s als proxy voor iemands actuele skills set, maar we hebben het ook over de nadelen en u leert waarom die nadelen groter worden naarmate veranderingen in de vraag naar skills snel en steeds sneller verandert. En waarom juist mensen met weinig of geen diploma’s slachtoffer zijn van die focus op diploma’s en wat we eraan kunnen doen. Ook gaan we in op de bijdrage van de skills benadering aan een leven lang ontwikkelen. Vooral voor praktisch geschoolden... mensen met weinig diploma’s, weinig talent voor school, maar mensen die barsten van de bruikbare skills.

Kom vooral luisteren en kom de skills benadering ook even zelf ervaren. Ervaren van de skills benadering doen we aan de hand van enkele nieuwe skills instrumenten van House of Skills, zoals “De Paskamer”, waar u zich op basis van  eigen skills een profiel kunt matchen aan álle bestaande beroepen in de arbeidsmarkt. Of “MijnHouseofSkills”, waarmee u kunt nagaan in hoeverre u beschikt over de skills van bijvoorbeeld een stripper... Leuk en leerzaam… Neem daarvoor uw tablet of smartphone mee!


College 3
Gewogen maatwerk en professionele afwegingen van de arbeidsdeskundige

Tijd
10.15 - 11.15 uur

Sprekers
Roland Blonk, Hoogleraar arbeidsdeskundigheid, TIU
Shirley Oomens, Lector Arbeidsdeskundigheid, HAN University of Applied Sciences

Voor wie?
Voor alle arbeidsdeskundigen die betrokken zijn bij de beoordeling of inzet van re-integratiemiddelen en hun arbeidsdeskundig handelen verder willen verdiepen.

In het kort
In dit college gaan de sprekers in op de Gewogen Maatwerk-methodiek als basis van het professioneel handelen van de arbeidsdeskundige. De methodiek is ontwikkeld samen met professionals in de praktijk. U wordt meegenomen in de principes van Gewogen Maatwerk aan de hand van theorie én praktijkvoorbeelden. Voortbouwend op het BOB-model kunt u met deze methodiek de kwaliteit van beoordeling en de inzet re-integratie verhogen. De elementen van ‘gewogen maatwerk’ zijn bruikbaar in het werk van de arbeidsdeskundige binnen alle rollen en domeinen.

Wat u opsteekt van dit college

 • Maak kennis met principes van de Gewogen Maatwerk-methodiek.
 • Leer hoe u de methodiek toe kunt passen in de praktijk.
 • U krijgt praktische tools in handen om meer methodisch en evidance based te handelen.
 • U kunt de kwaliteit van beoordeling en de inzet van re-integratie verhogen.

Workshop 1
Ergonomie en de arbeidsdeskundige


Tijd
11.30 uur – 12.30 uur
13.15 uur – 14.15 uur
14.30 uur – 15.30 uur

Spreker
Amber Denekamp, ergonoom en arbeidsdeskundige, directeur bij Terzet.

Voor wie?
Alle arbeidsdeskundigen die te maken hebben met cliënten met fysiek letsel en fysiek werk. 

In het kort
Fysiek letsel, zeker bij fysiek werk, levert vaak een groot probleem op bij re-integratie. Hoe gaat u daarmee om in uw rol als arbeidsdeskundige? Wat is hierin uw speelruimte? U krijgt inzicht in de (technische) mogelijkheden die u heeft bij de begeleiding van deze cliënten. De workshop biedt ook ruimte voor casuïstiek en vragen.

Wat u opsteekt van deze workshop

 • Krijg een breder inzicht in het ergonomisch speelveld en uw rol als arbeidsdeskundige.
 • Ontvang direct in uw werk inzetbare praktische adviezen en tips.
 • Leer welke voorzieningen er beschikbaar zijn. 

Workshop 2

Culturele Sensitiviteit

Tijd
11.30 uur – 12.30 uur
13.15 uur – 14.15 uur
14.30 uur – 15.30 uur

Spreker
Sarita Bajnath, www.privilegetraining.nl

Voor wie?
Interessant voor alle arbeidsdeskundigen.

In het kort
Een interactieve lezing over culturele sensitiviteit. Waarin de aanwezigen dan weer met humor, dan weer met provocatieve stellingen, verleid worden om in dialoog de eigen ervaringen en het (on)bewustzijn op dit gebied te delen. Met verfrissende concepten als 'culturalisatie’ en 'micro-agressies op de werkvloer', worden eigen opvattingen verkend.

Wat u opsteekt van deze workshop 

 • Kennis over culturele sensitiviteit
 • Inzicht vanuit welke bubbel men zaken en cliënten bekijkt.

Workshop 3
Speeddate met technologie

Tijd
11.30 uur – 12.30 uur
13.15 uur – 14.15 uur
14.30 uur – 15.30 uur

Spreker
Sjoerd de Vries, docent onderzoeker Saxion Hogeschool Brain & Technologie en HRM, in samenwerking met collega’s en studenten

Voor wie?
Alle arbeidsdeskundigen die meer willen weten over inclusieve technologie.

In het kort
De workshop bestaat uit een korte inleiding, waarna deelnemers via speeddates kennismaken met verschillende technologieën. U leert onder andere hoe technologieën te gebruiken zijn binnen arbeidsorganisaties, ten behoeve van mensen met een arbeidsbeperking. U krijgt gedurende de workshop de gelegenheid om vragen te stellen en om - vanuit uw eigen arbeidsdeskundig perspectief - input te geven.

Wat u opsteekt van deze workshop 

 • Krijg meer kennis van technologieën die voor arbeid inzetbaar zijn.
 • Doe meer praktische ervaring op door het uitproberen van verschillende technologieën.

 


Workshop 4
De arbeidsdeskundige en inclusief werkgevergedrag

Tijd
11.30 uur – 12.30 uur
13.15 uur – 14.15 uur

Sprekers
Barbara Visscher, UWV
Johan Sengers, CIAO, UM/UWV
Roland Blonk, Hoogleraar arbeidsdeskundigheid, TIU

Voor wie?
Alle arbeidsdeskundigen die contact hebben met werkgevers.

In het kort
Heeft u contact met werkgevers over zaken als het re-integratieverslag, loonwaardebepaling en re-integratie? En wilt u meer inzicht in uw rol als arbeidsdeskundige bij het stimuleren van inclusief organiseren van werk of inclusief ondernemen? Tijdens deze workshop nemen we u op inspirerende wijze mee in de mogelijkheden om de werkgeversdienstverlening te verbeteren. Een interactieve sessie waarin u naar huis gaat met inspiratie en concrete tips om inclusief ondernemerschap vorm te geven.

Wat u opsteekt van deze workshop

 • Krijg inzicht in uw rol als arbeidsdeskundige bij het stimuleren van inclusief organiseren van werk en inclusief ondernemen.
 • Ontvang handvatten waarmee u inclusief ondernemerschap kan organiseren.
 • Versterk uw manier van methodisch handelen, toegespitst op inclusief werkgeverschap.

Workshop 5
Omgaan met persoonsgegevens

Tijd
11.30 uur – 12.30 uur
13.15 uur – 14.15 uur
14.30 uur – 15.30 uur

Spreker
Erik-Jan Wervelman, VWW Advocaten-Mediation, Utrecht

Voor wie?
Deze interactieve lezing is interessant voor alle arbeidsdeskundigen.

In het kort
In de (arbeidsdeskundige) praktijk van alle dag moet u rekening houden met de privacywetgeving AVG. Deze workshop geeft u meer informatie over  uw verplichtingen op dit gebied ten opzichte van uw cliënten en wat een persoonsgegeven is.

Wat u opsteekt van deze workshop

 • Krijg inzicht in wat persoonsgegevens precies zijn.
 • Leer hoe u om moet gaan met de privacywetgeving AVG.

Workshop 6
Tuchtrecht in de praktijk

Tijd
11.30 uur – 12.30 uur
13.15 uur – 14.15 uur
14.30 uur – 15.30 uur

Spreker 
Mr. drs. M.C. van Meppelen Scheppink, Voorzitter Arbeidsdeskundig Tuchtcollege SRA en advocaat bij Moree Gelderblom Advocaten in Rotterdam

Voor wie?
Alle arbeidsdeskundigen.

In het kort
Een verdiepende kennismaking met het tuchtrecht voor arbeidsdeskundigen. In deze workshop krijgen deelnemers aan de hand van een casus inzicht in het doel van het tuchtrecht. En in de wijze waarop het arbeidsdeskundig handelen door het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege wordt getoetst.

Wat u opsteekt van deze sessie

 • Inzicht in het doel van tuchtrecht.
 • Leer wat u als arbeidsdeskundige wel en niet moet doen als u te maken heeft met tuchtrecht.

Workshop 7
Arbeidsdeskundige inzet bij slachtoffers van een onrechtmatige daad; focus op de juridische aspecten.

Tijd
11.30 uur – 12.30 uur
13.15 uur – 14.15 uur
14.30 uur – 15.30 uur

Spreker
Hieron van der Hoeven, Projectmanager Personenschaden bij Allianz Nederland Schadeverzekering

Voor wie?
Arbeidsdeskundigen die slachtoffers van ongevallen bijstaan in het re-integratieproces, of vanuit hun specifieke deskundigheid adviezen geven aan partijen die bij de afwikkeling van de letselschaden betrokken zijn.

In het kort
Het belang van een slachtoffer dient centraal te staan. Dat zou voorop moeten staan bij alle bij het letselschadeproces betrokken partijen. Bij die mogelijk betrokken partijen rondom een slachtoffer kunnen onder meer genoemd worden een belangenbehartiger, een tot schadevergoeding verplichte verzekeraar, wel of geen werkgever(s), het UWV, een AOV-verzekeraar en deskundigen van andere disciplines. Een aantal van deze partijen kennen uiteenlopende belangen, die lang niet altijd parallel lopen met het belang van het slachtoffer. Hoe past daarin de rol van de arbeidsdeskundige? Met welke valkuilen dient rekening gehouden te worden? Hoe ver reikt uw ruimte om inzichten te delen, die niet voldoen aan het verwachtingspatroon van ieder van die partijen? Welke juridische kaders spelen hierbij een rol? Wat leert de jurisprudentie. Pasklare antwoorden zijn niet te geven. Daarvoor kent iedere casus weer andere aspecten, waar rekening mee gehouden moet worden. Wel krijgt u op deze en andere vragen door het bijwonen van deze sessie meer inzicht in alle onderlinge verhoudingen en dat kan u zeker van pas komen.

Wat u opsteekt van deze workshop

 • Leer meer over de rol van de arbeidsdeskundige in een letselschadeproces.
 • Krijg inzicht in de onderlinge verhoudingen van betrokkenen en de valkuilen in een letselschadeproces.

Workshop 8
De inzet van arbeidsdeskundigen bij het duurzaam plaatsen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Tijd
11.30 uur – 12.30 uur
13.15 uur – 14.15 uur

Sprekers
Shirley Oomens, lector Arbeidsdeskundigheid, HAN University of Applied Sciences
Etty Wielenga-Meijer, senior onderzoeker/docent, Lectoraat HRM, HAN University of Applied Sciences

Voor wie?
Arbeidsdeskundigen die betrokken zijn bij de arbeidstoeleiding van mensen met een arbeidsbeperking.

In het kort
In het onderzoek Duurzaam Werk(t) zijn drie jaar lang arbeidsplaatsingen van medewerkers met een arbeidsbeperking in reguliere organisaties gemonitord door arbeidsdeskundigen. Doel was om inzicht te krijgen in de factoren die bijdragen aan een duurzame arbeidsplaatsing en de rol van arbeidsdeskundigen daarin. Na een korte inleiding over dit onderzoek wordt in kleine groepjes gebrainstormd over de rol en de manieren waarop arbeidsdeskundigen werkgevers en werkzoekenden kunnen ondersteunen om een duurzame arbeidsplaatsing te realiseren. En wat arbeidsdeskundigen nodig hebben om dit op een goede manier te kunnen doen. De workshop eindigt met een plenaire bespreking van de opgedane inzichten.

Wat u opsteekt van deze workshop 

 • Krijg inzicht in de factoren die aan een duurzame plaatsing van medewerkers met een arbeidsbeperking kunnen bijdragen.
 • Leer hoe arbeidsdeskundigen hieraan kunnen bijdragen.
 • Leer gebruik te maken van de aangereikte handvatten om werkgevers op dit gebied goed te kunnen ondersteunen.

Workshop 9
Normatieve professionalisering voor de arbeidsdeskundige - Intervisie

Tijd
11.30 uur – 12.30 uur
13.15 uur – 14.15 uur
14.30 uur – 15.30 uur

Sprekers
Marianne van der Zande, MA Training en Coaching
Eline Borgman, MCM Coaching en Training

Voor wie?
Deze workshop is interessant voor alle arbeidsdeskundigen.

In het kort
Normatieve professionalisering heeft al langer de aandacht binnen beroepsgroepen als de advocatuur, het notariaat en in artsengroepen. In die professionalisering werken zij met de methode intervisie: het met vakgenoten volgens een gestructureerde wijze bespreken van casuïstiek. Het doel hiervan is stilstaan en reflecteren op casussen en dilemma’s uit de eigen praktijk. Deze workshop begint met een korte theoretische inleiding. Vervolgens gaan deelnemers, samen met een acteur, interactief aan de slag aan de hand van een casus uit de praktijk van de arbeidsdeskundige.

Wat u opsteekt van deze workshop

 • Krijg inzicht in wat normatieve professionalisering inhoudt.
 • Leer een aantal intervisiemodellen kennen.
 • Krijg inzicht in eigen houding en gedrag.

Workshop 10

Is maatwerk willekeur?

Tijd
11.30 uur – 12.30 uur
13.15 uur – 14.15 uur 

Spreker
Maartje Kemme Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Sr. Beleidsmedewerker maatwerk
Annie Seepsma, Arbeidsdeskundige UWV

Voor wie?
Interessant voor alle arbeidsdeskundigen.

In het kort
Als arbeidsdeskundige komt u regelmatig vraagstukken tegen die ingewikkelder zijn dan we met de reguliere dienstverlening kunnen oplossen. Maatwerk lijkt dan de oplossing te zijn.

Maar wordt maatwerk in specifieke situaties geen willekeur? Hoe ga je daar als professional mee om? En wat vraagt dat van de professionele grondhouding? In deze workshop wordt u meegenomen in de recente ontwikkelingen rondom dienstverlening, maatwerk en wat dat betekent voor professionals.

Wat u opsteekt van deze workshop

 • Ontdek de spanningsvelden, de ontdekkingen en de mogelijkheden van maatwerk.
 • Leer wanneer en op welke manier maatwerk bijdraagt aan het oplossen van ingewikkelde vraagstukken.

Workshop 11
“Passend werk methodiek” om leidinggevenden te ondersteunen in het bieden van passend werk aan zieke werknemers

Tijd
11.30 uur – 12.30 uur
13.15 uur – 14.15 uur
14.30 uur – 15.30 uur

Sprekers
Raun van Ooijen, Universitair docent UMCG en projectleider passend werk methodiek
Kor Brongers, Arbeidsdeskundige UWV en onderzoeker UMCG/AKC

Voor wie?
Alle arbeidsdeskundigen die werkzaamheden in het 1e spoortraject en het 2e spoortraject verrichten.

In het kort
Tijdens deze workshop wordt de “Passend werk methodiek” gepresenteerd. Een methodiek om de leidinggevende te ondersteunen in het vinden van passend werk voor zieke werknemers in het eerste jaar van het re-integratieproces. Hiervoor wordt het online platform “Passend werk” ontwikkeld, met informatie en praktijkvoorbeelden, en de training “Passend werk coördinator”, die leidinggevenden ondersteunt bij concrete vraagstukken in het eerste ziektejaar van een werknemer.

Tijdens deze interactieve sessie wordt u aan de hand van een concrete casus meegenomen in het online platform en de training. U ondervindt hoe de methodiek bij kan dragen aan het bieden van passend werk door leidinggevenden aan zieke medewerkers. Aan de hand van een aantal stellingen gaat u de discussie aan over de werking van de methodiek in de praktijk. Door kennis uit te wisselen draagt u bij aan het door ontwikkelen van de methodiek, zodat deze goed aansluit bij de arbeidsdeskundige praktijk.

Wat u opsteekt van deze workshop

 • Kom alles te weten over de “Passend werk methodiek”
 • Maak kennis met het passend werk platform en de training voor leidinggevenden.
 • Ontdek hoe de methodiek leidinggevenden kan versterken in hun rol bij het bieden van passend werk aan zieke werknemers.
 • Draag bij aan de doorontwikkeling van de methodiek, zodat deze optimaal aansluit op de arbeidsdeskundige praktijk.

Workshop 12
Talenten & expertise optimaal benutten in een beeldbelgesprek

Tijd:
11.30 uur – 12.30 uur
13.15 uur – 14.15 uur
14.30 uur – 15.30 uur

Sprekers
Roos van der Schoor, Muzus
Femke Bennenbroek, ZINZIZ

Voor wie?
Voor alle arbeidsdeskundigen die ook beeldbellen willen inzetten als middel om gesprekken te voeren met cliënten.

In het kort
Beeldbellen heeft veel voordelen, maar ook nadelen in uw professionele rol als arbeidsdeskundige. De sprekers nemen u graag mee in de resultaten van hun onderzoek naar beeldbellen in de arbeidsdeskundige praktijk. Verder ontdekt u tijdens deze workshop hoe u uw talenten en expertise - die u tijdens een face-to-face gesprek inzet – ook optimaal kunt benutten in beeldbelgesprekken met uw cliënten. Zodat u en uw cliënt profiteren van de voordelen van beeldbellen en zo min mogelijk last hebben van de nadelen. In een interactief programma werkt u toe naar een overzicht van tips & trucs om beeldbellen stevig in uw repertoire te hebben en te houden.

Wat u opsteekt van deze workshop                   

 • Krijg inzicht in de voordelen én nadelen van beeldbellen met cliënten in de arbeidsdeskundige praktijk.
 • Ontdek hoe u de voordelen van een face-to-face gesprek ook in kunt zetten tijdens beeldbellen.
 • Ontvang een overzicht van alle tips & trucs voor beeldbellen.

Workshop 13
De arbeidsdeskundige binnen de letselschade

Tijd
11.30 uur – 12.30 uur
13.15 uur – 14.15 uur
14.30 uur – 15.30 uur

Spreker
Erwin Audenaerde, namens IVA Opleidingen

Voor wie?
Alle arbeidsdeskundigen zijn welkom: iedere arbeidsdeskundige komt, in welke hoedanigheid dan ook, in aanraking met cliënten die letselschade hebben opgelopen.

In het kort
Een arbeidsdeskundige binnen de letselschadepraktijk doet veel meer dan alleen re-integratiebegeleiding; hij of zij is actief in alle domeinen van het leven. In deze workshop neemt Erwin Audenaerde u mee in de basisbeginselen van aansprakelijkheidsrecht: de onrechtmatige daad, de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM), werkgeversaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, eigen schuld en schade beperkingsplicht. U leert meer over de rol van de arbeidsdeskundige binnen de letselschade en hoe letselschade het verzuim en re-integratie beïnvloedt. Ook wordt de context van “passende arbeid” geschetst binnen het arbeidsrecht,sociaal zekerheidsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Als laatste wordt - bij voldoende tijd - aandacht besteed aan de FML binnen de letselschade praktijk en het gebruik van kwantitatieve arbeidspatronen.

Wat u opsteekt van deze workshop

 • Ontdek wat de rol van de arbeidsdeskundige in de letselschade inhoudt en wat de essentiële verschillen zijn met andere sectoren.
 • Leer alles over de basisbeginselen van aansprakelijkheidsrecht.
 • Krijg inzicht in de context van passende arbeid binnen het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en aansprakelijkheidsrecht.

Workshop 14
Anders kijken meer zien: de kracht van non-verbale communicatie

Tijd
13.15 uur – 14.15 uur
14.30 uur – 15.30 uur

Spreker
Daniëlle Regnerij, eigenaar van advies- en trainingsbureau InGeZicht voor non-verbale communicatie

Voor wie?
Deze sessie is interessant voor iedereen die zakelijke gesprekken voert.

In het kort
Dagelijks voert u allerlei gesprekken met collega’s en klanten. Wilt u meer regie krijgen op de gesprekken, verbinding leggen met uw gesprekspartner en meer impact maken? Dan is kennis van non-verbale communicatie een must. In deze workshop leert u alles over de kracht van non-verbale communicatie.

Wat u opsteekt van deze workshop

 • Leg beter verbinding met uw gesprekspartner en maak meer impact.
 • Zie sneller de reactie van uw gesprekspartners en anticipeer hierop.
 • Leer de vele non-verbale signalen in gesprekken op te pikken en hier effectief op te reageren.

Workshop 15
Met voorzieningen meer kans op onderwijs en werk

Tijd:
11.30 uur – 12.30 uur
13.15 uur – 14.15 uur
14.30 uur – 15.30 uur

Spreker
Ronald van Zijp, UWV Landelijk manager Voorzieningen en Re-integratiemiddelen

Voor wie?
Voor alle arbeidsdeskundigen die meer inzicht willen krijgen in de mogelijkheden rondom voorzieningen en hoe deze de kans op onderwijs en werk kunnen vergroten.

In het kort
Mensen met een ziekte of een beperking die aan het werk gaan of een opleiding volgen, hebben mogelijk recht hebben op voorzieningen die hen ondersteunen. Zoals een aangepaste werkplek. Maar welke voorzieningen zijn er eigenlijk allemaal? En hoe kunt u deze aanvragen? Deze workshop biedt inzicht in de verschillende voorzieningen die UWV biedt en wat ze kunnen bijdragen aan een inclusieve samenleving en arbeidsmarkt.

Wat u opsteekt van deze workshop

 • Maak kennis met de verschillende voorzieningen die UWV biedt.
 • Leer hoe voorzieningen worden gerelateerd aan werkzaamheden.
 • Ontdek waarom en hoe UWV voor een werkgever een onderscheid maakt tussen werknemers- en werkgeversvoorzieningen. 

Workshop 16
Preventie van uitval bij psychische klachten

Tijd:
11.30 uur – 12.30 uur
13.15 uur – 14.15 uur
14.30 uur – 15.30 uur

Sprekers
Suzanne van Hees, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Tilburg University
Bouwine Carlier, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Voor wie?
Arbeidsdeskundigen die in nauw contact staan met werkgevers, met affiniteit voor preventie van psychisch verzuim. En voor arbeidsdeskundigen met interesse in advies en coaching.

In het kort
Medewerkers met psychische klachten hebben vaker wat extra ondersteuning nodig van hun werkgevers om aan het werk te blijven. Als arbeidsdeskundige kunt u de werkgever hierbij helpen. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van de arbeidsdeskundige handreiking die het onderzoeksproject De mentaal gezonde zaak biedt. In deze workshop leert u hoe u deze handreiking in uw eigen werk of eigen onderneming kunt vertalen naar een versterkte aanvullende dienstverlening. Waarbij u ook inzicht krijgt in wat het u en uw werkgever oplevert. De workshop gaat interactief aan de slag met een business case en met casuïstiek van medewerkers. U ervaart hoe arbeidsdeskundigen zich kunnen ontwikkelen tot expert in het begeleiden van werkgevers ten aanzien van werkbehoud bij psychische klachten.

Wat u opsteekt van deze sessie

 • Vernieuwing en verbreding van uw rol als arbeidsdeskundige richting preventie van verzuim en uitval.
 • Inzicht in de kosten en baten van preventieve arbeidsdeskundige kennis.
 • Inzicht in wat het aan geld, tijd en energie kost om te werken met de tool van De mentaal gezonde zaak.

Workshop 17
Coachen naar perspectief

Tijd:
11.30 uur – 12.30 uur
13.15 uur – 14.15 uur
14.30 uur – 15.30 uur

Spreker
Erwin van de Vis, partner bij What Makes You Tick

Voor wie?
Arbeidsdeskundigen die te maken hebben met cliënten die niet kunnen terugkeren in hun eigen werk.

In het kort
Het verlies van werk brengt voor een cliënt altijd een rouwproces met zich mee. Het is belangrijk om dit te onderkennen, te bespreken en te benoemen. In deze workshop werkt u interactief in duo’s en leert u om uw cliënt te coachen naar een nieuw én lonkend perspectief. Dat doet u door te ontdekken wie uw cliënt is en wat zij of hij kan en wil. 

Wat u opsteekt van deze workshop

 • Maak kennis met perspectiefbiedende coachingstechnieken.
 • Krijg inzicht in het vergroten van de intrinsieke motivatie van uw cliënt om weer in beweging te komen.
Saxion Deventer

Saxion Hogeschool
Handelskade 75
7417 DH DEVENTER

Klik hier om jouw route te plannen.

Ook interessant