NVvA nieuws

Steeds meer mensen hoogopgeleid

Veertig jaar geleden waren praktisch opgeleiden nog in de meerderheid, in 2021 was het grootste deel van de 15- tot 75-jarigen middelbaar of hoog opgeleid. Het aandeel hoogopgeleiden nam niet alleen toe onder mensen die werken in beroepen met complex ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Inspirerend najaarscongres ‘Over grenzen’

Een boeiend programma op een mooie locatie. Ruim 600 arbeidsdeskundigen kwamen op 13 oktober naar het AFAS Theater in Leusden voor het NVvA & AKC najaarscongres. Het centrale thema ‘Over grenzen’ werd op inspirerende wijze van diverse kanten beli ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Kabinet wil met regionale loketten arbeidsmarktkrapte bestrijden

Om de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren, wil het kabinet gaan werken met regionale loketten, persoonlijke werkplannen en een verbeterd aanbod voor om- of bijscholing. Dat schrijven de ministers Van Gennip (SWZ) ven Schoute ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
AD Award voor Eli Van Den Heuvel

Eli Van Den Heuvel heeft dit jaar de Arbeidsdeskunde Award gekregen. De prijs werd door juryvoorzitter Jannet Mulder (Scolea) uitgereikt tijdens het NVvA-AKC najaarscongres in Leusden. Eli kreeg de prijs voor het idee en het opzetten van de AD Academ ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
NVvA en AKC congres: Over Grenzen

Donderdag 13 oktober 2022 Waar ervaren we grenzen in ons vakgebied?  Wat zijn de gevolgen van de landsgrenzen? Zijn er grenzen in onze samenwerking met andere professionals en hoe zien zij dat? Leggen we een grens bij de client of kijken we naar de ...

NVvA
Nieuw: AKC Cahier 29 – Duurzaam werk(t)

Welke factoren dragen bij aan duurzame arbeidsplaatsing van werknemers met een arbeidsbeperking? En hoe draagt de inzet van arbeidsdeskundigen hieraan bij? Om antwoord te vinden op deze vragen volgden onderzoekers van HAN University of Applied Scienc ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers van start

Deze maand is UWV begonnen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. In de meeste gevallen worden zij dan niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Ondanks krapte staan nog veel arbeidsbeperkten langs de kant

Werkgevers willen wel mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen, maar ze doen het (nog) niet, zo blijkt uit een rapportage van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en onderzoeksbureau Significant APE.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuw in de AD Academie

De reeks Covid-19 in de AD Academie is uitgebreid met twee nieuwe essentials: ‘Covid en beroepsziekten’ door mr.dr. Yvonne waterman en ‘Inzichten in arbeidsdeskundig handelen bij long covid´ door Marianne Holleman en Hugo Keijzer. 

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
In memoriam

Op 28 september is Henk Oranje overleden. In gedachten zijn we bij zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden en wensen hen allen veel sterkte toe. We condoleren een ieder die Henk gekend heeft en zijn met elkaar stil en bedroefd. Hij laat als mens ...

NVvA