NVvA nieuws

UWV stopt met terugvorderen WIA-voorschotten

UWV stopt met het terugvorderen van voorschotten die zijn betaald aan mensen die te lang op een WIA-beoordeling hebben moeten wachten. UWV heeft, in overleg met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, hiertoe besloten, omdat door de groe ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AKC
Eerste versie BAR gereed: één begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie

Bij de re-integratie van een zieke werknemer hebben bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen ieder een eigen rol. De communicatie is niet altijd optimaal, omdat de beroepsgroepen soms andere begrippen hanteren of deze anders gebruiken ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
AD Podcast 3: Tof Thissen (UWV WERKbedrijf)

De NVvA besteedt dit jaar extra aandacht aan de toekomst van arbeid en ons vak. In dat kader vragen we prominente wetenschappers, politici en mensen uit verschillende maatschappelijk relevante organisaties om hun visie te geven op de ontwikkelingen i ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
7 september lunch webinar 'AD Assist'

In 2021 is het een halve eeuw geleden dat de NVvA werd opgericht. Dit vieren we door 50 keer aandacht te schenken aan het jubileum. Nummer 26 van 50: lunch webinar 'AD Assist'! AD Assist is een nieuwe tool voor en door arbeidsdeskundigen. AD Assis ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Vacature voorzitter Programma Advies Commissie

De Programma Advies Commissie (PAC) van AKC is samengesteld uit wetenschappers, beleidsvertegenwoordigers, opleiders, arbeidsdeskundigen, ministerie van SZW en UWV. De PAC adviseert het bestuur van AKC over de kennisagenda, onderzoeksaanpak en belang ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC
Jaarlijks naar schatting 4.000 sterfgevallen door werk

In 2019 zijn naar schatting 4.000 mensen in Nederland door factoren op het werk overleden: 800 mensen in de werkzame beroepsbevolking en 3.200 gepensioneerden. Dit blijkt uit cijfers van het RIVM, die de schatting maakt op basis van de CBS-Doodsoorza ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Praatplaat over PSA

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van VWS de vijf directe gezondheidsdeterminanten in kaart gebracht die ongeveer 40 procent van de ziektelast in Nederland veroorzaken. Eén van de praatplaten gaat dieper in op alle factoren die invloed he ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Actueel kennisdocument ‘Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’

Werkgevers die niet voldoende werknemers met een arbeidsbeperking in dienst hebben, hoeven voorlopig niet bang te zijn voor een boete. De zogeheten quotumheffing die aan de banenafspraak vastzit is opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2024. Eerder was de ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Toolkit Participatiewet

Om professionals, waaronder arbeidsdeskundigen, te ondersteunen bij de uitvoering van de Participatiewet, is er de Toolkit Participatiewet. De gereedschapskist is ontwikkeld door de Programmaraad  Regionale Arbeidsmarkt en bevat alle (wettelijke) reg ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Nieuw: AKC Cahier 26 - Tool arbeidsdeskundige beoordeling psychosociale arbeidsbelasting staat online!

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een van de belangrijkste verzuimoorzaken in Nederland. Een belangrijk thema dus voor arbeidsdeskundigen. Om PSA in kaart te brengen en zo goed mogelijk te objectiveren, hebben wetenschappers van het UMCG in opd ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC