14
okt
2021

Wat is de Visie op Dienstverlening?

De visie is er om richting te geven aan het samen ontwikkelen van dienstverlening. Op basis van bestaande visies, position papers, onderzoek onder burgers, interviews met experts en theorie is op verschillende niveaus en vanuit meerdere perspectieven een set van zes ontwerpafspraken geformuleerd. Deze ontwerpafspraken geven aan vanuit welk vertrekpunt je dienstverlening zou moeten ontwerpen. 

De ontwerpafspraken zijn:
1.    We ontwerpen dienstverlening vanuit de behoefte van burgers
2.    We zorgen dat het voor burgers duidelijk is waar zij moeten zijn
3.    We werken volgens gezamenlijk opgestelde principes en definities
4.    We weten wat onze dienstverlening bijdraagt aan welke maatschappelijke opgave en delen dat met elkaar
5.    We werken vanuit de maatschappelijke opgaven en bieden maatwerk waar nodig
6.    We zijn duidelijk naar elkaar over wat we bedoelen

Hoewel ze afzonderlijk geformuleerd zijn, draagt het in samenhang bij aan de kwaliteit van gezamenlijke dienstverlening voor burgers. De visie geeft de overheid van politiek tot baliemedewerker zo één verhaal.
 
De komende maanden gaan we deze visie in verschillende omgevingen toepassen om zo te leren hoe deze werkt en waar eventuele aanscherpingen mogelijk zijn.
Meer weten? Neem contact met ons op!
 

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Eerste versie BAR gereed: één begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie

Bij de re-integratie van een zieke werknemer hebben bedrijfsartsen, arbeids ...

AKC
NVvA
Nieuw in de AD Academie: webinar DPQ

In de AD Academie vind je lezingen, cursussen, e-learnings en doorverwijzin ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Naar een inclusieve arbeidsmarkt: vijf paradoxen

Het streven naar meer diversiteit in organisaties blijkt niet altijd garant ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Vereniging NVvA nieuws