11
feb
2014

Wajong'ers niet naar de bijstand

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft afspraken gemaakt met oppositie en de coalitiefracties over aanpassingen in de Wet Werk en Bijstand en de Participatiewet. Gemeenten krijgen meer beleidsruimte om maatwerk te leveren in de Wet Werk en Bijstand. Ten aanzien van de Participatiewet is besloten dat huidige Wajong’ers met arbeidsvermogen niet in de bijstand terecht komen. Voor hen blijft de Wajong bestaan.

De verzachtende maatregelen voor de jonggehandicapten gelden alleen voor de bestaande gevallen. Nieuwe Wajong’ers lopen nog steeds het risico dat ze in de bijstand terecht komen. De maatregelen in de Wet Werk en Bijstand (WWB) worden met een half jaar uitgesteld en pas op 1 januari 2015 van kracht, gelijk met de inwerkingtreding van de Participatiewet. Gemeenten krijgen zo meer tijd om de wijzigingen in de WWB voor te bereiden.

Hieronder de overige aanpassingen die zijn aangebracht naar aanleiding van de afspraken met D66, ChristenUnie, SGP en de coalitiefracties.
- Bijstandsgerechtigden zijn voortaan verplicht te werken voor een uitkering. Gemeenten mogen wel zelf bepalen hoe ze daarmee omgaan.
- Het accepteren van passende arbeid wordt de standaard. De bijstandsgerechtigde moet daarvoor desnoods verhuizen.
- Sollicitaties mogen niet belemmerd worden door onaangepaste kleding of gedrag.
- Wie geen Nederlands spreekt, krijgt geen bijstand.
- Wie zich niet aan de voorwaarden houdt, kan zijn uitkering voor drie maanden volledig kwijtraken.
- De kostendelersnorm wordt ingevoerd. Als meer mensen in gezin een uitkering hebben, gaat elke uitkering omlaag.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Enquête in het kader van het onderzoek naar technostress

Eerder kondigden we aan dat Noël Barnard onderzoek doet namens het Arbeidsd ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC Jaarverslag 2022 online

Het AKC heeft het jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Een jaar waarin we we ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Onderzoek naar technostress van start

Frustraties op werk, omdat de computer het niet goed doet, honderden mailtj ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws