11
okt
2022

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers van start

Deze maand is UWV begonnen met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers. In de meeste gevallen worden zij dan niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het is een van de maatregelen om iets te doen aan de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen waar UWV mee kampt.

UWV geeft met de tijdelijke maatregel mensen sneller zekerheid over hun toekomst. Bovendien kunnen verzekeringsartsen worden ingezet voor andere beoordelingen. De vereenvoudigde beoordeling houdt in dat mensen die tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 de grens van twee jaar ziekte bereiken en dan 60 jaar of ouder zijn, alleen beoordeeld worden door een arbeidsdeskundige. Zij krijgen dan in principe een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100), tenzij ze nog werken en minder dan 35 procent inkomensverlies hebben. In dat geval krijgen ze geen uitkering, zoals nu ook het geval is. Wanneer de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat iemand helemaal geen mogelijkheden meer heeft om te werken, volgt een sociaal-medische beoordeling door een verzekeringsarts om te bepalen of iemand volledig én duurzaam arbeidsongeschikt is en in aanmerking komt voor een (hogere) IVA-uitkering. Lees hier de reactie van de NVvA op de tijdelijke maatregel.

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Eindverslag ‘Denk Mee Over Sociaal Medisch Beoordelen (SMB)’

De consultatie die ruim een kwart jaar in beslag nam, omvatte vier interact ...

NVvA
NVvA
Steeds minder werkervaring gevraagd

De arbeidsmarkt is aan het veranderen. Waar voorheen werkervaring een doors ...

NVvA
NVvA
Nieuw in de AD Academie – Tegenstrijdige belangen & Actualiteit in sociale zekerheid en arbeidsrecht

De AD Academie biedt een breed scala aan lezingen, cursussen, e-learnings e ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws