28
jan
2014

Quotumwet: 5% is niet heilig

Het loopt nog niet direct vaart met de nieuwe quotumwet. Het kabinet gebruikt de wet als stok achter de deur en wacht eerst af of werknemers- en werkgeversverenigingen er samen uitkomen. De eerste beoordeling vindt plaats over 2015. Bovendien is ook de 5% niet heilig. Het exacte percentage zal worden vastgesteld op het moment dat blijkt dat het wettelijk quotum geactiveerd moet worden. Dit alles blijkt uit de concept Quotumwet, waarop nog tot 8 februari via internetconsultatie gereageerd kan worden.

Het kabinet vindt de overeenstemming met werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers in het Sociaal Akkoord over een baanafspraak erg positief. Er is daarom vertrouwen dat een substantieel aantal extra banen beschikbaar komt voor een groep mensen die nu nog moeilijk aan de slag komt. De afspraken zijn echter niet vrijblijvend. Daarom wordt nauwgezet gevolgd of werkgevers de aantallen banen ook daadwerkelijk creëren. Zo niet, dan ligt de Quotumwet klaar om de aantallen banen op een wettelijke manier afte dwingen. De eerste beoordeling vindt plaats over 2015. Werkgevers die niet aan het quotum voldoen kunnen dan een heffing van € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats tegemoet zien.

Over de hoogte van het quotum doet het kabinet echter nog geen uitspraken. Die zal worden vastgesteld wanneer blijkt dat het wettelijk quotum geactiveerd moet worden en hangt onder meer af van het aantal werknemers in de marktsector. Het percentage zal ieder jaar opnieuw worden vastgesteld.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Enquête in het kader van het onderzoek naar technostress

Eerder kondigden we aan dat Noël Barnard onderzoek doet namens het Arbeidsd ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC Jaarverslag 2022 online

Het AKC heeft het jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Een jaar waarin we we ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Onderzoek naar technostress van start

Frustraties op werk, omdat de computer het niet goed doet, honderden mailtj ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws