11
feb
2014

NVvA: Veel belangstelling voor WGA-handreiking

De onlangs gepresenteerde handreiking die werkgevers, werknemers en dienstverleners helpt om ook na de eerste twee ziektejaren de re-integratie goed te organiseren, is positief ontvangen. “Zowel bij werkgevers, dienstverleners als de brancheorganisaties is er veel belangstelling voor”, signaleert Johannes van der Wal, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA).

De handreiking is opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, Oval en de NVvA en geeft in concrete stappen richting aan het re-integratieproces van de WGA-gerechtigde en daarmee aan optimale en duurzame arbeidsparticipatie. De handreiking licht ook het wettelijk kader toe en laat zien dat het WGA-re-integratieproces niet op zichzelf staat, maar in de eerste twee ziektejaren al is ingezet door de werknemer, zijn werkgever, de casemanager en andere dienstverleners.

“Gezamenlijk hebben we een mooi resultaat bereikt”, vindt Antoine Reinders, beleidsadviseur bij het Verbond van Verzekeraars. Hij benadrukt daarbij dat de Handreiking een eindproduct is, maar geen eindstation. “Het is een dynamisch stuk dat aangepast kan worden aan nieuwe ontwikkelingen of aan specifieke settings.” Petra van de Goorbergh is het daar mee eens: “Het document biedt ruimte voor maatwerk. Bovendien wordt er binnenkort een meeting georganiseerd waar een aantal experts zich over de handreiking gaan buigen. Dit kan ook weer aanleiding zijn om het document verder aan te scherpen en te actualiseren.”


Johannes van der Wal (NVvA), Petra van de Goorbergh (Oval) en Antoine Reijnders (Verbond van Verzekeraars).

NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Eindverslag ‘Denk Mee Over Sociaal Medisch Beoordelen (SMB)’

De consultatie die ruim een kwart jaar in beslag nam, omvatte vier interact ...

NVvA
NVvA
Steeds minder werkervaring gevraagd

De arbeidsmarkt is aan het veranderen. Waar voorheen werkervaring een doors ...

NVvA
NVvA
Nieuw in de AD Academie – Tegenstrijdige belangen & Actualiteit in sociale zekerheid en arbeidsrecht

De AD Academie biedt een breed scala aan lezingen, cursussen, e-learnings e ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws