21
jan
2014

NVvA, OVAL en Verbond van Verzekeraars: Praktische handreiking vergroot kans op duurzame inzetbaarheid

Den Haag, 21 januari 2014
Verzekeraars, arbeidsdeskundigen en re-integratiebedrijven willen werkgevers, werknemers en dienstverleners ook na de eerste twee ziektejaren helpen om de re-integratie goed te organiseren. In een gezamenlijke handreiking is helder beschreven op welke dienstverlening zij tijdens de WGA-periode (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) aanspraak kunnen maken. De handreiking geeft in concrete stappen richting aan het re-integratieproces van de WGA-gerechtigde om zo te komen tot optimale en duurzame arbeidsparticipatie.

Met het verbeteren van de inzetbaarheid is een groot maatschappelijk belang gemoeid. Mensen die werk verrichten dat bij hun mogelijkheden en motivatie past, blijven in de regel duurzaam inzetbaar. Dat is goed voor de werknemer zelf en voor de maatschappij als geheel. Bovendien krijgen we in de nabije toekomst met een krappe arbeidsmarkt te maken. Ook daarom is het van belang om iedereen gezond en duurzaam aan het werk te houden.

De handreiking is een dynamisch document dat op basis van ervaringen en ontwikkelingen kan worden aangepast. Mogelijk ontwikkelt het zich tot een algemeen geaccepteerd kader of wordt het een onderdeel van collectieve afspraken tussen de sociale partners. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met deze handreiking werkgevers, werknemers en dienstverleners een handig en relevant hulpmiddel bieden dat leidt tot een optimale inzet op werkhervatting. In het voorjaar organiseren het Verbond van Verzekeraars, NVvA en OVAL een expertmeeting om met partijen uit het veld ervaringen en actuele ontwikkelingen en inzichten te delen.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Enquête in het kader van het onderzoek naar technostress

Eerder kondigden we aan dat Noël Barnard onderzoek doet namens het Arbeidsd ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
AKC Jaarverslag 2022 online

Het AKC heeft het jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Een jaar waarin we we ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Onderzoek naar technostress van start

Frustraties op werk, omdat de computer het niet goed doet, honderden mailtj ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws