25
feb
2014

Lagere participatie arbeidsbeperkten

De arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking is in 2012 licht afgenomen. De daling hangt samen met de verslechtering van de economische situatie in 2012 en de daarmee gepaard gaande afname van het totaal aantal banen. Dit blijkt uit de meeste recente gegevens van UWV.

Volgens UWV is het aandeel werkende Wajong’ers tussen 2011 en 2012 licht gedaald van 25 naar 23,4 procent. Het aandeel werkende, deels arbeidsgeschikten (gedeeltelijk WGA’ers) daalde van 50 naar 47 procent. Het percentage werkgevers met Wajong’ers in dienst is met 4,8 procent gelijk gebleven. Het percentage werkgevers dat iemand met een WGA-uitkering in dienst heeft is licht gestegen tot 3,6 procent.

Het aantal werkende Wajong’ers liet de afgelopen jaren een stijgende lijn zien. In 2012 ziet UWV voor het eerst een lichte daling van de arbeidsparticipatie van deze groep. Eind 2012 waren 53.000 Wajong’ers aan het werk, waarvan 27.700 bij een reguliere werkgever. Om werk bij een reguliere werkgever mogelijk te maken zijn veel investeringen nodig. Bijna zestig procent van de Wajong’ers die bij een reguliere werkgever werken krijgt een vorm van ondersteuning, zoals begeleiding door een jobcoach of loondispensatie.

NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Geslaagde eerste Bilderbergconferentie AD van de Toekomst

Met trots kijken we terug op onze geslaagde Bilderberg conferentie van 3 en ...

NVvA
NVvA
AKC jaarplan 2023

Als AKC willen we ons blijven ontwikkelen en blijven aansluiten bij de actu ...

AKC
NVvA
Goede samenwerking arbeidsdeskundigen en (zorg)professionals van groot belang

Een recent promotie-onderzoek van Natasja Looman (Radboudumc) toont aan dat ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Meer Vereniging NVvA nieuws