Het NVvA ledenonderzoek 2022 | Deel één | Arbeidsdeskundigen
09
mrt
2023

Het NVvA ledenonderzoek 2022 | Deel één

We zijn verheugd om de resultaten van het ledenonderzoek met jullie te kunnen delen!

Eind 2022 hebben 360 leden de moeite genomen om het onderzoek in te vullen. Hun achtergrond komt redelijk overeen met de spreiding in het werkveld. Er hebben dit keer verhoudingsgewjis een groot aantal nieuwe en startende leden meegedaan samen met  actieve en niet-actieve leden een goede mix. Dit maakt het mogelijk om de uitkomsten te extrapoleren naar de gehele vereniging.

Hoewel er veel vragen op eenzelfde manier zijn gesteld als in voorgaande jaren, hebben wij, door het toevoegen van nieuwe vragen, interessante nieuwe uitkomsten verkregen. Hieronder vind je de meest opvallende uitkomsten. De overige resultaten zijn hieronder geanalyseerd en samengevat.

Dit is deel één van een tweeluik. In dit eerste deel, delen wij de resultaten met betrekking tot o.a. evenementen en het gebruik van platforms. In het tweede deel lees je de uitkomsten van alle overige vragen.

De uitkomsten die eruit springen: 

23,1% is tussen de 40-50 jaar
94,2% is een geregistreerde arbeidsdeskundige; 72% is ook gecertificeerd
66% vindt de inzet van de AD in preventie belangrijk
Duidelijk wordt er gekozen voor professionaliseren en profileren als pijlers onder de vereniging
Zo vindt 80% dat de vereniging een positieve bijdrage levert aan het imago van de beroepsgroep
En 77% is tevreden over de profilering van de vereniging naar buiten
73% identificeert zich met de waarden van de vereniging
93,7% is tevreden met de NVvA als vereniging

Regio

Uit  het onderzoek blijkt dat maar liefst 90,5% aangesloten is bij een regio. Regio West is hierin de grootste met 30,7%, daarna volgen regio Zuid (26%), Noord (17,7%) en Midden (16,1%).

Opvallend: van degene die aangesloten zijn bij een regio geeft 25,9% aan geen bijeenkomsten bij te wonen. Dit is een behoorlijke stijging ten opzichte van 2020, waarbij dit percentage nog op 20% lag.

Platforms

Uit het onderzoek blijkt net als voorgaande jaren dat een groot deel (44,5%)  niet aangesloten is bij een platform. Desalniettemin is het AD11 platform het meest populair onder degenen die wel aangesloten zijn (19,6%), gevolgd door UWV (18,5%), AOV&Letsel (12%) en platform Sociaal Domein (5,3%).

Een belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat 64,6% aangeeft vaker aan evenementen te willen deelnemen wanneer deze hybride worden georganiseerd. Dit heeft voornamelijk te maken met het besparen van tijd in verband met reizen. Als vereniging nemen wij dit signaal mee om een goede afweging te maken tussen de verschillende manieren van het organiseren van bijeenkomsten.
Wij zijn verheugend om te zien dat 96,4%  tevreden is over de frequentie van de platform- en regiobijeenkomsten.

We hebben alle gegevens, ideeën en de suggesties voor bijeenkomsten en onderwerpen  doorgegeven aan de verschillende platform- en regiobesturen. Die gaan hiermee aan de slag!

Website AKC

Uit het onderzoek blijkt dat het kenniscentrum AKC voldoet aan de verwachtingen 91,4% . De website van het AKC wordt voornamelijk één keer per maand (39,4%) of één keer per jaar (36,9%) bezocht.
Duidelijk komt naar voren dat er verwacht wordt dat het AKC zorgt voor het beschikbaar stellen van kennis, het ontwikkelen van leidraden, praktische instrumenten en deze toegankelijk aanbiedt. De kennisproducten van het AKC worden gebruikt als achtergrondinformatie en adviserings-ondersteuning.  

De voorkeur wordt gegeven aan kennisdeling door de NVvA en het AKC door middel van online webinars, na- en bijscholing, de AD Academie en de AD Visie.

Website NVvA

Uit het onderzoek blijkt dat de website van de NVvA regelmatig wordt bezocht. Maar liefst 65,1% bezoekt de website gemiddeld één keer per maand. De meest geraadpleegde onderdelen van de website zijn het certificeringsdossier (60,8%), actueel nieuws (55,5%) en informatie over het arbeidsdeskundige vak (54,3%). Daarnaast blijkt dat 42,6%  gebruik maakt van de informatie over congressen en bijeenkomsten op de website. Hierbij is vooral ‘Mijn NVvA’ een veelgebruikte tool (47,1%).

In het volgende deel van dit tweeluik vind je de uitkomsten van de rest van de enquête.

NVvA
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Vrijdag vrij en toch evenveel presteren: is dat mogelijk?

Medewerkers van softwareontwikkelaar AFAS mogen vanaf nu hun vrijdagen vrij ...

NVvA
NVvA
De toekomst van arbeid in een digitale samenleving

Diverse technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op ...

AKC
NVvA
Nieuwe stappen van het kabinet voor vereenvoudiging sociale zekerheid

Het kabinet werkt aan eenvoudigere en duidelijkere inkomensregelingen, zoda ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws