20
mrt
2023

Het NVvA ledenonderzoek 2022 | Deel twee

Dit is deel twee van het tweeluik over het ledenonderzoek. In het eerste deel, deelden wij de resultaten met betrekking tot o.a. evenementen en het gebruik van platforms. In dit deel lees je de overige uitkomsten. 

Eind 2022 werd het onderzoek ingevuld door 360 leden. Hun achtergrond komt redelijk overeen met de spreiding in het werkveld. Er hebben dit keer ook nieuwe en startende leden meegedaan alsook actieve en niet-actieve leden wat het mogelijk maakt om de uitkomsten te extrapoleren naar de gehele vereniging. 

Hoewel er veel vragen op eenzelfde manier zijn gesteld als in voorgaande jaren, hebben wij, door het toevoegen van nieuwe vragen, interessante nieuwe uitkomsten verkregen. Interessante uitkomsten zijn hieronder geanalyseerd en samengevat.

De uitkomsten die eruit springen:  
•    23,1% is tussen de 40-50 jaar
•    94.2% is geregistreerd arbeidsdeskundige; 72% is ook gecertificeerd
•    66% vindt de inzet van de AD in preventie belangrijk
•    Duidelijk wordt er gekozen voor Professionaliseren en Profileren als pijlers onder de vereniging
•    Zo vindt 80% dat de vereniging een positieve bijdrage levert aan het imago van de beroepsgroep
•    En 77% is tevreden over de profilering van de vereniging naar buiten
•    73% identificeert zich met de waarden van de vereniging
•    93,7% is tevreden met de NVvA als vereniging

Leeftijd deelnemers onderzoek

De ruime meerderheid, 64,7%, heeft de leeftijd van 50 jaar of ouder bereikt. 
De ontwikkeling in onze ledendatabase laat echter zien dat de groep onder de 50 jaar relatief gegroeid is ten opzichte van eerdere onderzoeken. Voor ons nu de uitdaging om in het volgende ledenonderzoek deze groep te motiveren om deel te nemen! 

Opleiders

Uit het onderzoek blijkt dat de UWV-opleiding met 34,1% de grootste speler is. Niet verrassend gezien het feit dat veel leden, op een of andere manier, werkzaam zijn binnen UWV.
IVA opleiding en training, Scolea en Saxion volgen elkaar op de voet met respectievelijk 18,3%, 18,0% en 17,5%. Het is duidelijk dat deze opleiders populair zijn en zo hun bijdrage leven aan de kennisontwikkeling en -verbreding.

Het blad AD Visie en sociale media

Uit het onderzoek blijkt dat het vakblad AD Visie nog steeds gewaardeerd wordt en goed wordt gelezen. Maar liefst 68,1% geeft aan het blad iedere keer te lezen. Slechts 2,8% van de respondenten slaat het blad nooit open. Specifieke onderdelen van AD Visie zijn ook beoordeeld en daaruit blijkt dat met name de juridische artikelen, de coverstory en de wisselende columnisten goed scoren. In zijn huidige vorm krijgt het blad het cijfer 8. Kortom, AD Visie is een vakblad waar de NVvA trots op kan zijn.

Verder blijkt uit het onderzoek dat ook de arbeidsdeskundige zich bezighoudt met sociale media. De meerderheid geeft aan dat de NVvA zich vooral moet richten op LinkedIn, zo’n 47,1%. Opvallend is dat 43,7% van de respondenten aangeeft dat sociale media niet als speerpunt moet worden gezien voor de vereniging.

Positionering van arbeidsdeskundigen

Ook blijkt dat de NVvA een zeer positieve bijdrage levert aan de positionering van arbeidsdeskundigen. Maar liefst 98,8% bevestigt dit. Bovendien is 95,5% tevreden over de inzet van de vereniging om ons vakgebied te profileren. 

Ook de samenwerking met andere verenigingen wordt als belangrijk ervaren. De NVvA moet volgens de meerderheid vooral samenwerken of de samenwerking intensiveren met de NVAB (74,2%), NVVG (61,6%), RNVC (35,2%) en BA&O (31,6%). 

Dit is het laatste deel van het tweeluik. In het eerste deel van dit tweeluik vind je de uitkomsten van de enquête rondom o.a. evenementen en het gebruik van platforms. 

Antwoorden op open vragen

Voor extra inzicht vind je hieronder een opsomming van de top antwoorden op enkele open vragen:

Wij overwegen om bestaande tools en handreikingen te digitaliseren. Wij denken dat het hierdoor beter gevonden/ gebruikt kan worden. Aan welke online tools of handreikingen zou je behoefte hebben? 

 • Leidraden 
 • Rapportagetools 
 • Een soort CBBS systeem 
 • Loonwaarde bepaling en meting 
 • Input voor OT bijeenkomsten 

Wat is voor jou de reden om lid te zijn van de NVvA? 

 • Kennis delen en vergaren 
 • Binding met collega’s 
 • Belangenbehartiging van de arbeidsdeskundige 
 • Kwaliteitsbevordering 
 • Certificering 

Zijn er volgens jou belangrijke ontwikkelingen/vernieuwingen binnen het vak te benoemen? 

 • De AD in de verlengde arm 
 • Digitalisering en technologie 
 • Preventie 
 • 60+ regelingen 
 • BAR 

Je hebt aangegeven ideeën te hebben/mogelijkheden te zien om als AD zelf het vak te promoten. Waar denk je aan? 

 • Social media (vooral LinkedIn, maar ook blogs, vlogs en podcasts) 
 • Meer zichtbaarheid bij en samenwerking met andere beroepsgroepen en stakeholders 
 • Ambassadeur zijn van je eigen vak en het promoten bij werkgevers en scholen 
 • Duidelijk(er) de toegevoegde waarde van het vak benoemen 

Kan NVvA je hierbij faciliteren? 

 • Ja, door voorbeelden uit te werken waar de leden mee op pad kunnen 
 • Leden denken hier graag over mee tijdens een gesprek 
 • Wellicht kan er door NVvA een media-content commissie worden opgericht 

Welk ‘instrument’ mis je bij de uitvoering van jouw vak? 

 • Een CBBS achtige tool 
 • Samenwerking
 • Juridische kennis 
 • Uitleg voor cliënten in begrijpelijke taal
NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws
Late gevolgen van kanker(behandeling) en werk: mogen we je een paar vragen stellen?

Jouw input draagt bij aan meer arbeidsdeskundige kennis over dit onderwerp. ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
De gevolgen van technologisering voor het arbeidsdeskundig vak

Robotisering en digitalisering zijn alom aanwezig. In ons privéleven en in ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
Arbeidsdeskundige Kor Brongers promoveert op begeleiding in re-integratie bij meervoudige problematiek

Met zijn promotie op 8 december 2023 rondt Kor Brongers zijn promotieonderz ...

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Arbeidsdeskundigen nieuws