06
jul
2021

Webinar 'Passende arbeid als ontwikkelingsperspectief'

De arbeidsdeskundige binnen het poortwachter domein voelt in toenemende mate de druk om bij de re-integratievraag te kiezen voor de kortste weg naar werk. Een druk die met name voortvloeit uit het toetsingskader van de Wet verbetering Poortwachter en de toenemende (prijs-) concurrentie.

In dit webinar gaat Nico van Hemmen (HCS Den Haag) in op de vraag of dit een wenselijke ontwikkeling is en of goedkoop in deze geen duurkoop is. In het webinar zal hij samen met Jan Woldendorp (Saxion) laten zien dat de kortste weg niet altijd de beste is.

Daarom pleiten zij voor een koerswijziging waarbij de duurzaamheid van de re-integratie meer het uitgangspunt is voor de arbeidsdeskundige en staan zij stil bij de vraag wat  deze kan leren van andere professionals in het domein van werk en inkomen. Jan Woldendorp zal daarbij ingaan op de bruikbaarheid van expertise uit de hoek van loopbaanbegeleiding en jobcoaching. Die wordt gekenmerkt door een meer systemische en op ontwikkeling gerichte kijk op mens en organisatie. Het begrip passende arbeid krijgt daarmee veel mee een dynamisch karakter, waardoor de nadruk meer komt te liggen op de kwaliteit van de match en de inzet om de arbeid passend te maken. In hun analyse zullen de sprekers laten zien dat een dergelijke aanpak wellicht duurder kan zijn, maar ook duurzamer. En dat duurkoop daarmee ook goedkoop kan zijn.

Lukt het je niet om op dit tijdstip mee te doen? De presentatie kan je later bekijken in de AD Academie.

Dit webinar wordt live uitgezonden op de AD Academie. Log in op de website en klik op de homepage door naar de AD Academie om deel te nemen en vragen te stellen. 

Ook interessant