11
mei
2021

GEANNULEERD Webinar Wet Arbeidsrecht: Ontslagrecht en Transitievergoedingen

Helaas hebben we het webinar Wet Arbeidsrecht: Ontslagrecht en Transitievergoedingen door Monique van de Graaf vanwege persoonlijke omstandigheden moeten uitstellen.

We maken, zodra het kan, de nieuwe datum bekend.

Na twee jaar ziekte vervalt in beginsel het opzegverbod tijdens ziekte. In welke situaties kan er overgegaan worden tot beëindiging van het dienstverband en hoe zit het dan met de financiële afwikkeling waar het gaat om de transitievergoeding?

De transitievergoeding is vanaf 1 juli 2015 in de wet verankerd. De regelgeving is sindsdien herhaaldelijk gewijzigd. Daarom is het interessant stil te staan bij de huidige stand van zaken ten aanzien van de transitievergoeding. Welke looncomponenten tellen mee? Wanneer bestaat er wel en wanneer bestaat er geen recht op een gedeeltelijke transitievergoeding? Welke compensatieregelingen in het kader van de transitievergoeding voert UWV uit? Welke jurisprudentie is er verschenen over de slapende dienstverbanden?


Deze vraagstukken zullen worden behandeld tijdens het webinar op 11 mei aanstaande door mr. Monique van de Graaf, arbeidsjurist en arbeidsdeskundige.

Lukt het je niet op dt tijdstip om mee te doen? De presentatie kan je later bekijken in de AD Academie.

Dit webinar wordt live uitgezonden op de AD Academie. Log in op de website en klik op de homepage door naar de AD Academie om deel te nemen en vragen te stellen. 

Ook interessant