Winnaars AD AWARD

2011: Ron van der Mijn

Tijdens het lustrumcongres werd de Arbeidsdeskunde Award toegekend aan Ron van der Mijn, stafarbeidsdeskundige bij UWV. Hij kreeg de prijs uitgereikt uit handen van Frans Nijhuis, professor aan de Universiteit van Maastricht en voorzitter van de AKC-programmaraad.

Van der Mijn verdient de Award wegens zijn rol vanuit UWV als mede-founding father van het AKC en de gedegen basis die hiermee door het AKC kan worden gelegd voor de professionalisering van het arbeidsdeskundige beroep.

2012: Elmire Galstaun

De Arbeidsdeskunde Award is dit jaar toegekend aan Elmire Galstaun, arbeidsdeskundige bij de Stichting Speciaal Onderwijs Noord en Midden Limburg. Ze kreeg de award vanwege het feit dat zij de arbeidsdeskunde op een niet alledaagse plek inzet: het voortgezet speciaal onderwijs. Bovendien werkt ze daar samen met een gedragswetenschapper. Elmire krijgt de award op 19 december uitgereikt op de diploma-uitreiking van Scolea, sponsor van de award.

2013: Henk Oranje

Tijdens het najaarscongres is de Arbeidsdeskunde Award 2013 toegekend aan Henk Oranje. Henk heeft een zeer ruime ervaring op diverse arbeidsdeskundige werkgebieden en zet zich bovendien breed in voor de ontwikkeling van het beroep. Zo is hij is jarenlang bestuurslid en vicevoorzitter van de NVvA geweest en is hij lid van de AKC-programmaraad. Als projectleider van CADO+ heeft Henk bovendien een stimulerende, zorgvuldige en initiërende rol vervuld. Het is met name hierom dat Henk Oranje de AD Award verdient. Hans Lankhaar, directeur van Scolea, overhandigde de prijs. Hij vertelde daarbij dat bij de verkiezing dit jaar niet alleen de jury, maar ook de congresdeelnemers betrokken waren. “Ruim 200 arbeidsdeskundigen brachten schriftelijk hun stem uit.” Naast Henk Oranje hadden zij de keuze uit Jos de Jong (moderator AD Netwerk LinkedIn) en Rob Joosten, auteur van het handboek Wet verbetering Poortwachter. Of zoals Hans Lankhaar de drie kandidaten samenvatte: de verbinder, de verdieper en de vernieuwer.

2014: Frans Nijhuis

De Arbeidsdeskunde Award is dit jaar toegekend aan Frans Nijhuis, bijzonder hoogleraar Inclusieve (arbeids)organisaties. Hans Lankhaar (Scolea) overhandigde het kunstwerk dat daarbij hoort. “Op de voordracht van Frans werd erg enthousiast gereageerd door de NVvA en het AKC. Terecht, want Nijhuis is de geestelijke vader van het AKC. Een echte wetenschapper die bovendien een verbindingsman is tussen wetenschap en werkvloer. Hij heeft veel gedaan voor inclusieve arbeid. Want daar gaat het om”, aldus Lankhaar. “Hoe krijgen we iedereen aan het werk. Een klus waar arbeidsdeskundigen heel belangrijk voor zijn. De visie van Frans zorgt ervoor dat de lat voor arbeidsdeskundigen heel hoog ligt. Een terechte winnaar van de AD Award 2014!” Frans Nijhuis zei in zijn dankwoord heel verguld te zijn met de award. “Maar als ik kijk naar de geschiedenis, behoort hij eigenlijk de beroepsgroep toe. Het leek in het verleden wel een boksring waarin iedereen tegen iedereen streed. Maar dat is enorm ten goede gekeerd de afgelopen jaren. Een goede zaak, want er is enorm veel werk aan de winkel. Daarom zeg ik: ijverig aan het slag en verder werken aan professionalisering.”

2015: Erwin Audenaerde

Erwin Audenaerde werd tijdens het NVvA Najaarscongres verrast met de Arbeidsdeskunde Award 2015. De prijs werd hem overhandigd door Hans Lankhaar van trainingsinstituut Scolea, dat de AD Award de sponsort. Hij roemde het feit dat Erwin het vak op allerlei plaatsen uitdraagt en bijdraagt aan de professionalisering ervan. Zo draagt hij als docent kennis over en was hij een aantal jaren vicevoorzitter en voorzitter van de SRA. “Je hebt op die manier onder meer een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de gedragscode. Ook heb je ervoor gezorgd dat de NVvA een plaats heeft gekregen in De Letselschade Raad. Dat zijn zaken om respect voor te hebben.”

Ook op persoonlijk vlak sprak Lankhaar zijn waardering uit. “Je hebt als letselschade-arbeidsdeskundige een brede kijk op het vak. Op weg naar het bereiken van een goed resultaat accepteer je geen nee. Je gaat met veel energie door om optimaal resultaat te behalen voor de gelaedeerde, zodat die weer maximaal kan terugkeren op de plaats waar hij of zij dat wil. Dat daarbij vaak ook sprake is van schadelastbeperking, leidt in mijn ogen tot een duidelijke win-winsituatie. Met jou eren we alle letselschade-arbeidsdeskundigen in Nederland. Want het is een prachtig vak wanneer je slachtoffers weer een nieuw perspectief kan geven. We hopen dat de prijs een aanmoediging voor jou is om nog lang in het vak door te gaan.”
Erwin Audenaerde stelde in zijn dankwoord dat arbeidsdeskundigen professionals zijn die het verschil kunnen maken. “We geven mensen weer uitzicht nadat ze in een heel vervelende situatie zijn terechtgekomen. Dat doen we niet door te zeggen hoe zielig ze zijn of alleen maar door de schadelast vast te stellen. We doen dat ook door ze verder te helpen, ze weer een perspectief te bieden. Dat maakt dat ik elke dag opnieuw mijn werk met veel plezier doe.”

“Als beroepsgroep denk ik dat we ons af en toe wat te bescheiden opstellen en ons onvoldoende realiseren dat we dat verschil kunnen én moeten maken. Pak je rol als professional. Kleur ook eens buiten de lijntjes, kijk niet alleen hoe de regels zijn, maar vooral naar hoe je mensen verder kunt helpen door een stevig standpunt in te nemen. Als we dat doen, gesteund door de NVvA en de beroepsopleidingen, dan kunnen we met elkaar inderdaad het verschil maken.”

2016: Henny Mulders en Inge Beewen

Een unicum dit jaar. De Arbeidsdeskunde Award 2016, bestaande uit een sculptuur en geldbedrag, is niet aan één, maar twee personen uitgereikt. De jury koos Henny Mulders, adviseur inclusieve arbeidsorganisaties bij UWV, en Inge Beewen, arbeidsdeskundige bij Facilicom Bedrijfsdiensten.

Hans Lankhaar van trainingsinstituut Scolea, dat de AD Award sponsort, over de verkiezing: “Vorig jaar was letselschade het thema, met Erwin Audenaerde als exponent van de letselschadebranche. Dit jaar heeft de jury wederom gekozen voor een thema: inclusieve arbeidsorganisaties. Een belangrijk thema, waarbij werk geschikt gemaakt wordt voor mensen die nu nog aan de kant staan. Inclusieve arbeidsorganisaties maken geschikte banen voor geschikte mensen. Als opleider geloven we hier sterk in, we hebben het dan ook prominent in onze opleiding opgenomen.” Volgens Lankhaar bieden inclusieve arbeidsorganisaties mogelijkheden voor arbeidsdeskundigen, maar dan wel in combinatie met andere disciplines. “Wij denken dat samenwerking een kernwoord is.” Om dit te benadrukken krijgt Mulders, als niet-arbeidsdeskundige, dit jaar de Arbeidsdeskunde Award. “Hiermee eert de jury de samenwerking tussen UWV en de Universiteit van Maastricht inzake het project Methode Inclusieve arbeidsorganisaties en Henny Mulders met name vanwege zijn niet aflatende inzet om dit project te laten slagen.”

Inge Beewen is als arbeidsdeskundige bij Facilicom betrokken bij het anders inrichten van de werkorganisatie, waardoor ander werk voor andere mensen beschikbaar komt. Inge wordt ook geëerd vanwege haar inzet bij het AKC in het kader van de leidraad Verzuim. “Zij wordt gezien als een van de trekkers van deze leidraad. Een langdurig proces, waarin zij de bindende factor was. Kortom, voor de jury voldoende reden om aan deze vakvrouw ook de AD Award toe te kennen.”

2017: Frans Hoebink

De AD Award 2017 werd tijdens het najaarscongres door Hans Lankhaar (Scolea) uitgereikt aan Frans Hoebink. Volgens het juryrapport is Frans altijd een voorloper geweest. Hij zet zich al een aantal jaren in voor psychisch sociaal kwetsbare mensen met een aangeboren afstand tot de werkvloer. Hij ziet deze doelgroep niet als kansarm maar vooral als mensen met mogelijkheden. Mensen die in een stimulerende werkomgeving leren om hun werk te doen. Een thema waar ook NVvA en AKC, in het project Mensen Met Mogelijkheden, zich de laatste jaren hard voor maken.

2018: Erik-Jan Wervelman en Rob van Es

Prof. dr. Rob van Es en advocaat mr. dr. Erik-Jan Wervelman zijn uitgeroepen tot winnaars van de Arbeidsdeskunde Award 2018. De AD Award wordt jaarlijks door de NVvA uitgereikt aan mensen die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het vakgebied.

Ethisch en integer handelen is volgens de NVvA een van de kerncompetenties van een goed opgeleide arbeidsdeskundige. Om dit te benadrukken heeft de jury deze kerncompetentie dit jaar tot thema van de AD Award verheven. Zoals gebruikelijk heeft de jury ook dit jaar eerst het thema bepaald en vervolgens naar mensen gezocht die binnen dit thema een prominente rol hebben gespeeld. Jurylid Hans Lankhaar: “Met respect voor alle goede dingen die op dit gebied binnen de beroepsgroep plaatsvinden, onder andere binnen de SRA, was het voor de jury niet moeilijk om de winnaars aan te wijzen. Beide heren hebben ethiek hoog in het vaandel staan en zijn daarin boven hun vakgebied uitgestegen. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van gedragscode SRA (Stichting Register Arbeidsdeskundige).” Volgens de jury is het ethisch handelen van arbeidsdeskundigen door Rob van Es (universitair docent UvA) en Erik-Jan Wervelman (VWW Advocaten) toetsbaar gemaakt in het Model Morele Besluitvorming. Hans Lankhaar: “Arbeidsdeskundigen kunnen nog elke dag van hen leren niet te denken in angst of tucht, maar vooral te zoeken naar mogelijkheden binnen de grenzen van de geldende ethische normen. Ook binnen de nieuwe AVG zoeken zij naar ruimte voor de arbeidsdeskundigen in relatie tot veiligheid voor de cliënt. Door dit helder en toepasbaar op te schrijven, tillen zij onze beroepsuitoefening naar een hoger niveau, met daarbij de mogelijkheid om te leren. Daarom zijn zij de terechte winnaars van de AD Award.” De jury bestond dit jaar uit Monique Klompé (NVvA), Tjeerd Hulsman (AKC), Frans Hoebink (lid Arbeidsdeskundig Tuchtcollege, SRA), Jeroen Leenstra (NVvA-verenigingsmanager), Bert van den Berg (Scolea) en Hans Lankhaar (Scolea).

2019: Monique Klompé en Tjeerd Hulsman

NVvA-voorzitter Monique Klompé en AKC-directeur Tjeerd Hulsman werden tijdens het najaarscongres verrast met de Arbeidsdeskunde Award. Bert van den Berg, directeur van Scolea (sponsor van de AD Award) sprak beide winnaars toe en reikte de AD Awards uit. De toekenning aan Monique en Tjeerd is volledig terecht, want beiden hebben enorm veel betekend voor de ontwikkeling van het arbeidsdeskundig vak.

Tjeerd sinds de oprichting in 2009 als zeer gedreven directeur van het AKC. Hij heeft als geen ander de wetenschap verbonden aan de beroepsgroep. Met zijn inspanningen heeft hij ervoor gezorgd dat er wetenschappelijk gevalideerde kennis voor het vak beschikbaar is gekomen. “Tjeerd heeft altijd de drive gehad om arbeidsdeskundigen te inspireren om te staan voor dit prachtige vak en dat wij onze plek opeisen. Daarom is wellicht zijn laatste wapenfeit het meest belangrijk om te benoemen. De driehoek van Evidencebased Werken. Evidencebased werken betekent dat de arbeidsdeskundige in zijn/haar handelen de praktijk- en ervaringskennis integreert met wetenschappelijke inzichten en de ervaringen en voorkeuren van de klant.’

Monique Klompé kwam in 2006 bij de NVvA, een periode waarin de vereniging in zwaar weer zat. Bert van den Berg: “In mijn beleving is een belangrijk wapenfeit van Monique dat zij er een vereniging van heeft gemaakt voor beroepsgenoten. Waar het voor die tijd een paraplu was waaronder allerlei verschillende bloedgroepen eigen eilandjes vormden, is het nu een vereniging voor iedere arbeidsdeskundige, met een structuur waarin naast de gezamenlijke uitstraling naar buiten toe, ook ruimte is voor de verschillende sectoren waarin arbeidsdeskundigen werkzaam zijn.” Monique heeft de beroepsgroep grote stappen laten maken als het gaat om de identiteit van het vak. De driehoek mens, werk en inkomen kwam tot stand. Ze is gaan sleutelen aan de infrastructuur van de vereniging en de ondersteuning van de vereniging door een goed bureau. “Toen dit eind 2010 goed in elkaar zat en met Jeroen Leenstra er iemand stond die de vereniging kon managen, richtte ze zich meer op de profilering van de arbeidsdeskundige in het maatschappelijke veld. Ze stond samen met UWV aan de wieg van het AKC waar ze ook lange tijd voorzitter van was. Tegelijkertijd is er hard gewerkt aan het curriculum van de opleiding. Samen met de opleiders en AKC is ook die kant ingericht. Daarna was de certificering aan de beurt. Wat uiteindelijk tot een overkoepelende beroepsnorm heeft geleid.

“Met een dergelijke stevige basis onder het vak is Monique ons vak gaan vertegenwoordigen bij de ministeries, de belangrijke stakeholders en omliggende beroepsgroepen. Het is aan Monique te danken dat we daar nu een sterke positie hebben. Dat we niet alleen aan tafel zitten, maar ook serieuze gesprekpartners zijn. Dat we nu meedenken in de ontwikkeling van nieuwe wetgeving en beleid, en niet alleen maar achteraf ons kunnen laten horen. Dit zijn voor ons vak belangrijke stappen geweest.”

Zoek een arbeidsdeskundige