NVvA nieuws

25
mrt
2014
RUG en UMCG samen in SPRINT@Work

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat werknemers in Noord-Nederland langer, gezonder en productiever kunnen doorwerken? Dat is de vraag die centraal staat in het nieuwe onderzoekscentrum SPRINT@Work, waarin de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG samen met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen werken aan duurzame inzetbaarheid van de vergrijzende beroepsbevolking. De partijen trekken de kome ...

NVvA
25
mrt
2014
Onderzoek 'Langetermijneffecten van re-integratie'

Re-integratietrajecten zijn op lange termijn effectiever dan op korte termijn kan worden vastgesteld, blijkt uit onderzoek van SEO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. SEO onderzocht de effecten tot acht jaar na afloop van de trajecten. Het is voor het eerst dat dergelijke langetermijneffecten van re-integratie in Nederland in beeld zijn gebracht.

NVvA
11
mrt
2014
10.000 nieuwe leerbedrijven ondanks crisis

In het laatste kwartaal van 2013 zijn er ondanks de crisis ruim tienduizend nieuwe leerbedrijven bijgekomen. In dezelfde periode groeide het aantal vacatures voor mbo’ers met vijf procent en bleef het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekende jongeren stabiel. Dit blijkt uit de Basiscijfers Jeugd van de stichting Samenwerking Beroepsopleidingen Bedrijfsleven (SBB) en UWV.

NVvA
11
mrt
2014
55 plussers somber over baankans

Afgelopen jaar waren er 70 duizend mensen die de kans op het vinden van werk zo klein vonden, dat ze er niet eens meer naar gezocht hebben. Dit blijkt uit cijfers van het CBS, die hen ‘ontmoedigden’ noemt. Het zijn vooral 55- tot 65-jarigen die somber zijn over hun baankans en de moed opgeven.

NVvA
11
mrt
2014
Nationaal Onderzoek over Duurzame Inzetbaarheid

Het onafhankelijk Platform Duurzame Inzetbaarheid heeft in de eerste twee maanden van het jaar het Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid gehouden. Het onderzoek, dat voor de vierde keer plaatsvond, kende een recordaantal van 6.300 deelnemers. Vooral HRM’ers uit grote organisaties in de zakelijke diensten, overheid en gezondheidszorg maakten hun opvattingen over het onderwerp kenbaar.

NVvA
11
mrt
2014
Tweede Kamer steunt Participatiewet

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft - nadat staatssecretaris Jetta Klijnsma instemde met verschillende aanpassingen - ingestemd met de Participatiewet.

NVvA
25
feb
2014
Inspectie controleert arbeidsveiligheid

Vanaf deze maand bezoekt de Inspectie SZW een groot aantal bedrijven voor een inspectie. Inspecteurs kijken vooral naar de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en naar de arbeidsveiligheid van intern transport en werken met en rondom machines. Vooral de sectoren aardolie, chemie, farmacie, kunststof en rubber komen aan bod.

NVvA
25
feb
2014
Lagere participatie arbeidsbeperkten

De arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking is in 2012 licht afgenomen. De daling hangt samen met de verslechtering van de economische situatie in 2012 en de daarmee gepaard gaande afname van het totaal aantal banen. Dit blijkt uit de meeste recente gegevens van UWV.

NVvA
11
feb
2014
Liever een baan dan een carrière

Uit een internationaal onderzoek in opdracht van carrièreplatform Monsterboard blijkt dat veel Nederlandse werknemers hun als werk ‘baan’ zien en niet als carrière. Twee derde van de Nederlandse werknemers (60%) bestempelt hun huidige betrekking als ‘slechts een baan’ en niet als onderdeel van hun carrière. Opvallend is dat jongere generaties veel vaker spreken over een carrière dan ouderen.

NVvA
11
feb
2014
NSvP stimuleert onderzoek naar dynamische loopbanen

De Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) viert zijn 12,5 jarig bestaan door in totaal 80.000 euro beschikbaar te stellen voor actieonderzoek naar Dynamische loopbanen. Het onafhankelijke kenniscentrum en vermogensfonds, komt graag in contact met goede voorbeelden van vernieuwende initiatieven waarbij mensen experimenteerruimte krijgen om ervaring op te doen met nieuwe taken en functies, ...

NVvA