NVvA nieuws

15
nov
2013
Vervolg visie NVvA op toekomst arbeidsgerelateerde zorg ten behoeve van SER

Multidisciplinaire samenwerking 1. Inleiding Arbeidsdeskundigen werken elke dag voor werkgevers en werknemers, arbodiensten en verzekeraars, samen met andere professionals in het kader van duurzame inzetbaarheid van mensen en optimale participatie van de (potentiële) beroepsbevolking. Daarom onderschrijven wij ook het initiatief dat OVAL heeft genomen om met een gezamenlijke visie te komen va ...

NVvA
06
nov
2013
AKC: Evaluatie nieuwe methodiek duurzame inzetbaarheid

WerkScan zorgt voor bewustwording en concrete actie om werkvermogen op peil te houden Werknemers en andere werkenden die gebruik maken van de WerkScan zijn zich na afloop meer bewust van de invloed die ze hebben op hun duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De WerkScan, een combinatie van vragenlijst, rapport én adviesgesprek, zorgt er tevens voor dat werkenden concrete acties ondernemen om ...

NVvA
16
okt
2013
NVvA: Visie toekomst gerelateerde zorg

Arbeidsdeskundigen werken elke dag voor werkgevers en werknemers, arbodiensten en verzekeraars, samen met andere professionals in het kader van duurzame inzetbaarheid van mensen en optimale participatie van de (potentiële) beroepsbevolking. Daarom onderschrijven wij ook het initiatief dat OVAL heeft genomen om met een gezamenlijke visie te komen vanuit verschillende verenigingen (zie brief en visi ...

NVvA
13
okt
2013
NVvA: Klijnsma wil ook mensen met psychische problemen perspectief op werk bieden

Persbericht 14 oktober 2013 Den Haag -Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft donderdag 10 oktober het startschot gegeven voor het project MMMensen met Mogelijkheden. 21 beroepsverenigingen gaan daarin samenwerken om mensen met een psychische beperking aan het werk te krijgen en te houden. Het project is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en de Nederlandse Ve ...

NVvA
02
okt
2013
NVvA: Arbeidsdeskundige inzet is de oplossing voor verzekeraars bij langdurig verzuim

Het Verbond van Verzekeraars stelt op haar website dat de uitwisseling van verzuimgegevens bij de re-integratie van langdurig zieke werknemers beter geborgd moet worden in situaties waarbij verzuimverzekeraars, arbodiensten en re-integratiebedrijven samenwerken. Het Verbond heeft haar leden gevraagd de eigen procedures door te lichten op naleving van de wettelijke regels. De Nederlandse Vereniging ...

NVvA
12
jul
2013
NVvA zet bedrijfsgezondheid in breder perspectief

Krapte op de arbeidsmarkt is op dit moment geen thema, maar komt sneller op ons af dan menigeen denkt. Sinds 2011, toen de eerste babyboomers 65 jaar werden, krimpt de potentiële beroepsbevolking en vergrijst Nederland in een verhoogd tempo. Het geboortecijfer daalt en de levensverwachting van mannen en vrouwen neemt toe. In 2040 zal naar schatting meer dan een kwart van de bevolking ouder zijn da ...

NVvA
12
jul
2013
NVvA: Bedrijfsartsentekort impuls voor herinrichting bedrijfsgezondheid

Persbericht, 12 juli 2013 Nijkerk - Het tekort aan bedrijfsartsen is een goede aanleiding om de bedrijfsgezondheid opnieuw in te richten, vindt de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA). De beroepsvereniging stelt dat arbeidsdeskundigen in zo’n nieuw stelsel een centrale rol kunnen vervullen.

NVvA
18
apr
2013
NVvA: Duurzame inzetbaarheid: een kwestie van preventie, participatie en belastbaarheid

Iedereen die kan werken in Nederland hebben we hard nodig. Duurzame inzetbaarheid van werkenden is dus steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. En voor wie niet werkt is een duurzame plaats op de arbeidsmarkt ook essentieel. Het streven van het kabinet is dan ook om alle mensen, jong en oud, in Nederland geboren of van ver komend, met en zonder beperking, als volwaardig burge ...

NVvA
22
feb
2013
NVvA: Zeven aanbevelingen voor een duurzame Participatiewet

Nederland heeft iedereen die kan werken nodig. Duurzame inzetbaarheid wordt steeds belangrijker in verband met vergrijzing en ontgroening. Het streven van het kabinet is dan ook om alle mensen, jong en oud, in Nederland geboren of van ver komend, met en zonder beperking, als volwaardig burger te laten participeren. Bij voorkeur regulier, maar als dat nog een brug te ver is, door op een andere mani ...

NVvA
21
sep
2012
NVvA: Probleem met certificering en oplossing!

Probleem certificering Wij hebben een dringend probleem met de certificering. De toetsing van een ieder die (ge-)(her-)certificeerd wil worden, gebeurt nu door een gecommitteerde waar het persoonlijke competenties aangaat. De Raad van Accreditatie (toezichthouder van ons certificeringsysteem dat ingericht is volgens de norm ISO IEC 17024) heeft Hobéon SKO laten weten dat dit niet genoeg is en op ...

NVvA