NVvA nieuws

19
aug
2015
Movisie zoekt vernieuwende dagbesteding

Movisie voert in opdracht van het ministerie van VWS een inventarisatie uit naar innovatieve vormen van dagbesteding

NVvA
07
aug
2015
22 miljoen euro voor vitaal houden werknemers

Het Europees Sociaal Fonds verdeelt 22 miljoen euro onder bedrijven en instellingen die werknemers langer en productief aan het werk willen houden. Van 19 oktober tot en met 13 november kunnen zij een subsidieaanvraag indienen

NVvA
07
aug
2015
Zelfstandigen tevredener over werk dan werknemers

Zelfstandig ondernemers zijn vaker tevreden over hun werk dan werknemers. Dat geldt vooral voor zelfstandigen die in dienstverlenende sectoren actief zijn. Wel maakt ruim de helft van de zelfstandig ondernemers zich wel eens zorgen over de toekomst van hun bedrijf of onderneming.

NVvA
07
aug
2015
Basisinkomen in Utrecht?

In de media is de afgelopen tijd gemeld dat de gemeente Utrecht een proef met het basisinkomen gaat doen. De gemeente zelf nuanceert deze berichtgeving. Wat is er aan de hand?

NVvA
08
jul
2015
AKC & NVvA lanceren nieuwe website www.arbeidsdeskundigen.nl

Vanaf 1 juli 2015 is de website www.arbeidsdeskundigen.nl totaal vernieuwd. De site bundelt kennis op arbeidsdeskundig gebied en presenteert de bestaande AKC producten als Leidraden, Cahiers en Voorbeeld Casuïstiek nu overzichtelijk en toegankelijk. Ieder NVvA-lid heeft er zijn of haar eigen profiel en kan dat zelf aanpassen en… ook het eigen certificeringsdossier bijhouden. Dit alles maakt dat ww ...

NVvA
08
jul
2015
Kijk eens in het kennisdossier AD-Voorbeeld Casuïstiek

AD-Voorbeeld Casuïstiek als tool voor professionalisering van het arbeidsdeskundig vak Train de trainer cursus AD-Voorbeeld Casuïstiek. In 5 sessies samen met collega’s een eigen voorbeeld casus maken. Looptijd 6 maanden september/oktober 2015 – februari/maart 2016 (Accreditatiepunten) Locaties Noord (Assen,Groningen) en Zuid Nederland (Eindhoven, Venlo)

NVvA
08
jul
2015
Werkhervatting en re-integratie: Arbeidsparticipatie bij chronische ziekte of beperking

Lector Arbeid & Gezondheid Josephine Engels (Hogeschool Arnhem Nijmegen) is samen met collega-lector Harald Miedema, die een gelijknamig lectoraat vervult aan de Hogeschool Rotterdam, de auteur van het nieuwe boek 'Werkhervatting en re-integratie'.

NVvA
08
jul
2015
Lancering SZW nieuwe site Gezondenveiligwerkt.nl

De nieuwe website www.gezondenveiligwerkt.nl is gelanceerd. Met deze website krijgen werkgever en werknemer handvatten aangereikt om te doen waar het in het programma Zelfregulering om draait: het zelf organiseren van gezond en veilig werken.

NVvA
08
jul
2015
Meer dan 10.000 extra banen voor mensen met arbeidsbeperking

Nieuwsbericht Ministerie SZW| 03-07-2015 Uit een eerste tussenmeting van de banenafspraak blijkt dat werkgevers al meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag hebben geholpen dan was geraamd. Op basis van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is vastgelegd dat er aan het eind van 2015 in de marktsector 6.000 extra banen voor deze doelgroep moeten zijn bijgekomen ten opzichte van ...

NVvA
07
jul
2015
Uitkomsten en ervaringen experimenten: Netto effectiviteit van re-intergratie

Dit rapport bevat de resultaten van experimenten die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd bij gemeenten op het gebied van re-integratie. Met deze experimenten is nagegaan of re-integratie door gemeenten leidt tot preventie van instroom in een bijstandsuitkering en, voor degenen die in een uitkering komen of al een uitkering hebben, tot vergroting van de uitstroomkans uit de uitkering.

NVvA