NVvA nieuws

22
sep
2014
Eenduidiger RIV

UWV heeft samen met werkgevers en arbodiensten een digitale uploadfunctie en nieuwe formulieren voor het re-integratieverslag ontwikkeld. De formulieren moeten de werkgever vanaf 25 september helpen om de juiste informatie aan UWV aan te leveren, zodat loonsancties zoveel mogelijk worden voorkomen.

NVvA
22
sep
2014
Enquête arbeidsomstandigheden uitgebreid

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) die TNO en CBS jaarlijks uitvoeren, wordt dit keer groter dan ooit. In oktober ontvangen ruim 140.000 werknemers in Nederland een uitnodiging om mee te doen aan de enquête, dat zijn er 60.000 meer dan voorgaande jaren.

NVvA
03
sep
2014
Minder eigenrisicodragers

Steeds minder werkgevers zijn volledig eigenrisicodrager voor de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Dit signaleert UWV bij de bekendmaking van de nieuwe WGA- en ZW-flex premies. UWV ziet een deel van de werkgevers terugkeren uit het eigenrisicodragerschap om de WGA weer publiek te verzekeren. Bij de Ziektewet echter, verkiezen met name grote werkgevers het eigenrisicodragerschap boven de publiek ...

NVvA
03
sep
2014
22 miljoen voor duurzame inzetbaarheid

Vanaf 14 oktober kunnen bedrijven en (overheids)instellingen bij het Agentschap SWZ subsidie aanvragen voor projecten die duurzame inzetbaarheid bevorderen. Daaronder verstaat het agentschap mensen langer en productief aan het werk houden en leeftijdsbewust personeelsbeleid.

NVvA
26
aug
2014
Deskundigenoordeel niet altijd meer nodig

Werkgevers hoeven binnenkort niet altijd meer een deskundigenoordeel van UWV aan de kantonrechter te overleggen wanneer zij een werknemer willen ontslaan die niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet. Een wetsvoorstel hiertoe is ingediend bij de Tweede Kamer.

NVvA
26
aug
2014
Bedrijfsartsen melden beroepsziekten vaak niet

Bijna de helft van alle bedrijfsartsen meldt nooit een beroepsziekte bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), terwijl ze dat volgens de Arbowet wel verplicht zijn. Dit blijkt uit onderzoek van de inspectie voor de Volksgezondheid en de Inspectie SZW.

NVvA
03
jul
2014
Arbeidsparticipatietool helpt werkgevers op weg

Slechts 30 procent van de mensen met een chronische aandoening of handicap heeft een betaalde baan. Voor 70 procent komt dat ‘meedoen’ dus erg onder druk te staan en zorgt het voor financiële problemen. Twaalf patiëntenorganisaties ontwikkelden daarom, samen met Stichting September, een Arbeidsparticipatietool: een speciale website en een app waar zowel werkgevers als mensen met een chronische aan ...

NVvA
03
jul
2014
Minder jongeren in de WW

In de eerste vier maanden van 2014 is het aantal jongeren met een WW-uitkering met 7.000 gedaald tot 31.000. Dit blijkt uit de Basiscijfers Jeugd van SBB en UWV. Uit de cijfers blijkt ook dat mbo-gediplomeerden vaker een vervolgstudie kiezen in plaats van zich aan te bieden op de arbeidsmarkt.

NVvA
03
jul
2014
Weinig aandacht voor mentale preventie

Acht van de tien Nederlandse werkgevers vinden de mentale gezondheid van hun werknemers belangrijk, maar meer dan de helft van hen neemt geen preventiemaatregelen die gericht zijn op mentale gezondheid. Werkgevers geven aan dat ze vooral geen actie ondernemen, omdat de effectiviteit en de kosten-baten van maatregelen niet bekend zijn. Dit blijkt uit een enquête van het RIVM onder ruim 3100 werkgev ...

NVvA
03
jul
2014
Meest gestelde vragen over de Participatiewet

Per 1 januari 2015 komt er nogal wat af op gemeenten. Veel gemeenten focussen zich vooral op de decentralisatie van de jeugdzorg en de AWBZ. Maar ook de invoering van de Participatiewet vraagt om aandacht. Die zorgt namelijk voor een nieuwe stroom mensen met afstand tot de arbeidsmarkt die aankloppen voor ondersteuning. Omdat er veel vragen leven onder gemeenten, maar ook onder professionals zoals ...

NVvA