NVvA nieuws

17
okt
2014
Merendeel startende ondernemers uit WW succesvol

Ruim twee derde van de mensen die vanuit de WW-uitkering kiest voor het ondernemerschap is na drie jaar nog steeds werkzaam als ondernemer. Dit percentage is vrijwel gelijk aan dat van alle startende ondernemers. Het gemiddelde inkomen van starters uit de WW is vergelijkbaar met het loon van voor werkloosheid. Dit blijkt uit onderzoek van UWV onder ondernemers die in de periode 2006-2011 vanuit de ...

NVvA
17
okt
2014
AKC: Advies Werkkamer over loonwaardebepaling en de lagere regelgeving rondom loonkostensubsidie en loonwaardebepaling in het Staatsblad c.q. de Staatscourant gepubliceerd

17 oktober 2014 De Werkkamer, het landelijk overlegorgaan van VNG/gemeenten en de Stichting van de Arbeid (centrale werkgevers- en werknemersorganisaties), heeft een aantal uitgangspunten opgesteld waaraan loonwaardebepaling minimaal zou moeten voldoen. Het advies sluit nauw aan bij de nog te publiceren lagere regelgeving van het ministerie. Doordat er draagvlak is ontstaan over de inzet van het ...

NVvA
17
okt
2014
SER wil betere arbeidsgerelateerde zorg

De arbeidsgerelateerde zorg moet kwalitatief beter worden: effectiever, met meer kennis van zaken, met aandacht voor preventie en re-integratie, én toegankelijk voor alle werkenden. Dat staat in een ontwerpadvies van de Sociaal Economische Raad (SER).

NVvA
17
okt
2014
Werkstress Congres

Op 3 november wordt tijdens het Werkstress congres in Amsterdam het startschot gegeven voor de Check je Werkstress week. In deze week moet heel Nederland aandacht besteden aan het probleem werkstress. Lodewijk Asscher (minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Leontien van Moorsel (Olympisch kampioen wielrennen) en Arko van Brakel (directeur De Baak) delen tijdens het gratis toegankelijke co ...

NVvA
30
sep
2014
Webtool Duurzame Inzetbaarheid

NEN heeft de webtool ‘Duurzame inzetbaarheid’ gelanceerd. Met de tool kunnen organisaties in kaart brengen of en in welke mate duurzame inzetbaarheid is geïmplementeerd. Nationale-Nederlanden is de eerste organisatie die ermee aan de slag gaat.

NVvA
30
sep
2014
EU stemt in met re-integratie budget

De Europese Commissie heeft ingestemd met het Nederlandse programma voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) tot 2020. In dit plan staat hoe Nederland de in totaal 507 miljoen euro aan ESF middelen gaat inzetten. Het geld wordt vooral gebruikt om de jeugdwerkloosheid terug te dringen en voor de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

NVvA
30
sep
2014
Kunstenaars met arbeidsbeperking

Drie kunstenaars zijn eind september uitgeroepen tot winnaar van het vijfde UWV Kunstcongres met Perspectief voor kunstenaars met een arbeidsbeperking. Ze kregen de prijs uitgereikt in het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen, waar het congres werd gehouden. De jury roemde de kwaliteit en de diversiteit van de 140 inzendingen.

NVvA
30
sep
2014
Langer leven, meer beperkingen

Nederlanders leven steeds langer, maar dat doen ze niet in een volledig goede gezondheid. Het aantal jaren met beperkingen neemt toe. Dat zijn vooral lichte beperkingen in horen, zien en mobiliteit. Het aantal jaren met ernstiger beperkingen neemt niet toe. Dit alles blijkt uit de jaarlijkse CBS-rapportage ‘Gezonde Levensverwachting’.

NVvA
22
sep
2014
Moeite met regie op leven

Een op de twee Nederlanders heeft moeite om zelf de regie te voeren over gezondheid, ziekte en zorg. Het ontbreekt hen aan kennis, motivatie en zelfvertrouwen. Drie op de tien volwassen Nederlanders beschikken over onvoldoende functionele lees- en rekenvaardigheden en onvoldoende vermogen om (gezondheids-)informatie te vinden en te verwerken.

NVvA
22
sep
2014
Daling ziekteverzuim zet door

e dalende trend in het ziekteverzuim zette zich ook in het eerste kwartaal van dit jaar door. In die periode bedroeg het gemiddeld ziekteverzuimpercentage 4,09 procent. Dit is lager dan een jaar eerder, toen het 4,5 procent bedroeg. Het ziekteverzuimpercentage was in het eerste kwartaal met gemiddeld 2,1 procent het laagst in de horeca. Het was met 5,3 procent het hoogst in de bedrijfstak onderwij ...

NVvA