NVvA nieuws

14
jan
2016
Lectoraat én bijzonder hoogleraarschap voor arbeidsdeskundigen

Als bestuur kunnen we de leden wel een heel bijzonder 2016 toewensen. Zoals al eerder in verschillende bijeenkomsten en ALV's is besproken gaan we in 2016 een lectoraat laten instellen. Binnenkort kunnen we wat meer vertellen of hoe we dat proces verder gaan doen. We zijn bijna rond met de financiering en de positionering. De lector zal zich vooral richten op onderwijs en toegepast onderzoek naar ...

NVvA
14
jan
2016
Presentaties en rapport bijeenkomst Regio West 9-12-2015 online

De presentaties en rapporten van de bijeenkomst van Regio West van 9 december jl. zijn op onze website te vinden. Het thema van deze bijeenkomst was "Een terugblik op de Participatiewet". Klik hier voor de presentaties.

NVvA
12
jan
2016
Ruimte voor mensen met schulden

Staatssecretaris Klijnsma wil een vereenvoudigd systeem voor de berekening van de belastingvrije voet invoeren.

NVvA
12
jan
2016
Regie over zelfontwikkeling

De Nederlandse werknemer wil steeds meer de regie over de eigen ontwikkeling.

NVvA
12
jan
2016
Zorgverleners geven hun werk een 7,6

Zorgverleners zijn veelal positief over hun werk. Ze zijn echter minder tevreden over de werkdruk dan in voorgaande jaren.

NVvA
12
jan
2016
Ratificatie VN-Verdrag gehandicapten uitgesteld

De ratificatie van het ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ is door staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) uitgesteld.

NVvA
23
dec
2015
Goedenacht App

Hoe kom je zo vitaal mogelijk de nacht door als je moet werken? Het is een vraag die menig werknemer met onregelmatige werktijden stelt.

NVvA
23
dec
2015
Met re-integratievoorziening meer kans op werk

Van degenen die op 1 januari 2014 een algemene bijstandsuitkering (WWB) ontvingen, ging 14 procent binnen een jaar aan de slag als werknemer.

NVvA
23
dec
2015
Kankerpatiënten: sneller aan het werk loont

Investeren in een versnelde terugkeer naar werk bij kankerpatiënten loont, dat wijst onderzoek van de Universiteit Twente, het Academisch Medisch Centrum (AMC) en het Antoni van Leeuwenhoek uit.

NVvA
23
dec
2015
Goede voorbeelden inclusiviteit

Grote en kleine bedrijven en organisaties uit diverse sectoren en regio’s vertellen op Werkgevers gaan inclusief over de mogelijkheden die zij hebben gebruikt om ruimte te maken voor mensen met een beperking.

NVvA