19
jan
2023

Vooral jonge vrouwen zijn slachtoffer seksueel grensoverschrijdend gedrag

1 op de 8 Nederlanders van 16 jaar of ouder heeft in de afgelopen twaalf maanden seksueel grensoverschrijdend gedrag meegemaakt. Dat zijn omgerekend 1,8 miljoen mensen. Het gaat om seksuele intimidatie die al dan niet online plaatsvindt en om fysiek seksueel geweld. De cijfers komen uit de Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag 2022 van het CBS, een internetenquête waaraan ruim 24 duizend mensen van 16 jaar of ouder deelnamen. Het kabinet maakt 11 miljoen vrij voor een actieplan voor onder meer het creëren van veilige werkomgeving.

Meer dan de helft van de jonge vrouwen (52%) was naar eigen zeggen afgelopen jaar slachtoffer van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij de meeste slachtoffers ging het om seksuele intimidatie. 9% zei dat de intimidatie plaatsvond in de ‘echte wereld’, dus niet online. Het gaat dan bijvoorbeeld om het maken van seksueel kwetsende opmerkingen. 6% had te maken met online seksuele intimidatie zoals het verspreiden van naaktfoto’s of seksfilmpjes via internet. 4% was slachtoffer van fysiek seksueel geweld zoals ongewenst aangeraakt worden op een seksuele manier of andere ongewenste seksuele handelingen. In 2022 zeiden meer Nederlanders dat ze te maken hadden met seksueel grensoverschrijdend gedrag dan in 2020 (13% tegen 11%). Vooral seksuele intimidatie nam toe, het percentage slachtoffers van fysiek seksueel geweld veranderde nauwelijks. Dat meer mensen aangaven slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag kan te maken hebben met de maatschappelijke discussie hierover in 2022, maar ook de coronapandemie kan een rol hebben gespeeld. Kijk hier voor uitgebreide informatie. Tegelijkertijd met de bekendmaking van het CBS-rapport presenteerde het kabinet een actieprogramma tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. De komende jaren wordt 11 miljoen euro vrijgemaakt voor onder meer publiekscampagnes en het realiseren van een veilige werkomgeving. Het kabinet wil hiermee seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld tegengaan. Een tweede belangrijk doel van het actieprogramma is het beperken van de schade van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dat wil het kabinet bereiken door het snel te signaleren en te stoppen, slachtoffers en hun omgeving steun en hulp te bieden en direct te handelen in de richting van (vermoedelijke) plegers. Ook is er binnen het actieprogramma veel aandacht voor de rol van de omstander. Lees hier wat het actieplan inhoudt. 

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Bescherm letselschadeslachtoffers tegen malafide praktijken

Letselschadeslachtoffers moeten beschermd worden tegen malafide praktijken ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Toenemende fysieke klachten bij werknemers

Fysieke klachten onder werknemers lijken toe te nemen, met een aanzienlijk ...

NVvA
NVvA
Controledrift op de werkvloer

Het lijkt erop dat de controledrift op de werkvloer volledig uit de hand lo ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws