11
nov
2022

Oproep onderzoeksvoorstellen: Cliëntbehoeften in contact met arbeidsdeskundigen

Het AKC doet een oproep. Er moeten onderzoeksvoorstellen opgezet worden die antwoord geven op de vraag: 'wat is de cliëntbehoefte in contact met de arbeidsdeskundige?' Doel van het onderzoek is de waarde van de arbeidsdeskundige dienstverlening voor de cliënt te verhogen en daarmee kwaliteit toe te voegen.

Oog voor verschillende perspectieven

Het centraler stellen van het cliëntperspectief en diens ervaringsdeskundigheid in AKC-onderzoeken is een ambitie die aansluit bij de AKC-meerjarenstrategie. Bij het werk van de arbeidsdeskundige zijn vaak meerdere stakeholders betrokken: de cliënt, de werkgever, UWV, verzekeraar, belangenbehartiger, enzovoort. In dat samenspel bevindt zich de opdracht aan de arbeidsdeskundige. Het is dan ook van belang om de verschillende perspectieven in beeld te hebben.

Onderzoeksvragen

Het AKC nodigt onderzoeks- en kennisinstellingen uit om een onderzoeksvoorstel in te dienen ter beantwoording van de volgende vragen voor de verschillende contactmomenten tussen cliënt en arbeidsdeskundige, vanuit de verschillende rollen en domeinen waarin arbeidsdeskundigen werken:

  • Hoe betrek je de ervaringen, kennis en wensen van de cliënt op een effectieve manier in het gesprek tussen de arbeidsdeskundige en de cliënt?
  • Wat zijn de wensen, behoeften en verwachtingen van de cliënt in contact met de arbeidsdeskundige?
  • Hoe kan het arbeidsdeskundig handelen afgestemd worden op deze inzichten?

Meer informatie?

Onderzoeksvoorstellen dienen, inclusief begroting, uiterlijk 13 januari 2023 in bezit te zijn van het AKC. Voor 1 maart 2023 geven wij uitsluitsel over de gunning van het onderzoek. De richtlooptijd voor het onderzoeksproject is 18 maanden. Download hier de volledige oproep, inclusief voorwaarden en budget.

AKC
Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Bescherm letselschadeslachtoffers tegen malafide praktijken

Letselschadeslachtoffers moeten beschermd worden tegen malafide praktijken ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Toenemende fysieke klachten bij werknemers

Fysieke klachten onder werknemers lijken toe te nemen, met een aanzienlijk ...

NVvA
NVvA
Controledrift op de werkvloer

Het lijkt erop dat de controledrift op de werkvloer volledig uit de hand lo ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws