06
jan
2023

Online inzetbaarheidstraining voor patiënten met infectieziekten

Op werkwijzer.nu kunnen patiënten met infectieziekten een online training volgen die hen ondersteunt bij werken en aan het werk blijven. Het gaat dan met name om mensen die kampen met (de gevolgen van) bijvoorbeeld Q-koorts, corona of de ziekte van Lyme. 

De training is ontwikkeld door C-support en Q-support in samenwerking met de HAN en het Centrum Werk Gezondheid. De training bestaat uit zes onderdelen die mensen stapsgewijs door het programma heen leiden. In elk onderdeel krijgen ze informatie en tips over hoe met (de gevolgen van) een infectieziekte om te gaan. Elke onderdeel duurt ongeveer 30 minuten. Door het maken van opdrachten krijgen patiënten ook beter inzicht in hun eigen situatie en leren ze vaardigheden om beter met de gevolgen van de klachten of beperkingen om te gaan. Kijk hier voor  meer informatie.  

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Het NVvA ledenonderzoek 2022 | Deel twee

Dit is deel twee van het tweeluik over het ledenonderzoek. In het eerste de ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Het NVvA ledenonderzoek 2022 | Deel één

We zijn verheugd om de resultaten van het ledenonderzoek met jullie te kunn ...

NVvA
NVvA
Simpel switchen: Wanneer herleeft het recht op Wajong?

Als je vanuit dagbesteding een stap zet naar (beschut) werk, maar dit toch ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws