16
okt
2022

Kabinet wil met regionale loketten arbeidsmarktkrapte bestrijden

Om de match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren, wil het kabinet gaan werken met regionale loketten, persoonlijke werkplannen en een verbeterd aanbod voor om- of bijscholing. Dat schrijven de ministers Van Gennip (SWZ) ven Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) in een brief aan de Tweede Kamer.

De ambitie is om in alle 35 arbeidsmarktregio's minimaal één loket in te richten, zodat werkgevers, werkenden en werkzoekenden weten waar ze kunnen aankloppen met vragen over werk. Overheidsinstanties, sociale partners, uitvoeringsorganisaties en bedrijven moeten er samen voor zorgen dat werknemers en werkgevers die zich melden ook daadwerkelijk geholpen worden. Nu valt een deel van hen buiten de boot doordat ze niet alle regelingen kennen, niet op tijd de dienstverlening krijgen die ze nodig hebben of niet weten welke instanties kunnen helpen. Het systeem moet eenvoudiger en toegankelijker worden, stellen beide ministers. Om werkenden, werkzoekenden en werkgevers goed te kunnen helpen, moet overal gewerkt gaan worden met persoonlijk werkplannen. Daarin staat welke stappen ondernomen kunnen worden om werk of personeel te vinden en wat voor ondersteuning daarbij nodig is. Bij de uitwerking van deze uitgangspunten wordt voortgeborduurd op de ervaringen met de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s). Ook scholing is van groot belang bij het vinden van een nieuwe baan of doorstroming op de huidige werkplek. Al deze uitgangspunten worden de komende maanden verder uitgewerkt. De Tweede Kamer wordt in het voorjaar van 2023 geïnformeerd over de voortgang. Tot die tijd wordt verder gewerkt met bestaande initiatieven. Zo krijgen de Regionale Mobiliteitsteams volgend jaar een vervolg en is er financiering voor Leerwerkloketten.

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Eindverslag ‘Denk Mee Over Sociaal Medisch Beoordelen (SMB)’

De consultatie die ruim een kwart jaar in beslag nam, omvatte vier interact ...

NVvA
NVvA
Steeds minder werkervaring gevraagd

De arbeidsmarkt is aan het veranderen. Waar voorheen werkervaring een doors ...

NVvA
NVvA
Nieuw in de AD Academie – Tegenstrijdige belangen & Actualiteit in sociale zekerheid en arbeidsrecht

De AD Academie biedt een breed scala aan lezingen, cursussen, e-learnings e ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws