03
feb
2023

Goede samenwerking arbeidsdeskundigen en (zorg)professionals van groot belang

Een recent promotie-onderzoek van Natasja Looman (Radboudumc) toont aan dat een goede samenwerking tussen professionele zorgverleners leidt tot een betere zorg voor patiënten en een efficiëntere werking van het zorgsysteem. Ook voor arbeidsdeskundigen is het erg belangrijk om de samenwerking te verbeteren met artsen en andere professionals.

Samenwerken beïnvloed door machtsdynamiek
Looman onderzocht de samenwerking tijdens de stage van huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde in opleiding in ziekenhuizen. Hierbij observeerden een psycholoog en een arts in zes ziekenhuizen de samenwerking. Ook namen zij tientallen kwalitatieve interviews af met de aios en hun supervisors. Wat bleek? De vele mogelijkheden tot samenwerken werden nauwelijks benut. Dit komt volgens Looman door machtsdynamieken. ‘Macht beïnvloed hoe mensen elkaar zien en met elkaar omgaan. Vaak zijn deze dynamieken onuitgesproken, zoals dat een medisch specialist 'hoger' lijkt te staan dan bijvoorbeeld een huisarts. Deze dynamieken kunnen positieve en negatieve effecten hebben.'

Download het proefschrift Empowerment of residents for intraprofessional collaboration: the role of context, culture and power dynamics hier.

De bijzondere uitwerking van COVID-19
De COVID-19 pandemie heeft aangetoond hoe belangrijk samenwerking tussen zorgverleners is, in het bijzonder tijdens crisissituaties. 'Op dat moment was niemand deskundig over deze nieuwe ziekte.' Tijdens de pandemie, werkten zorgverleners uit verschillende beroepsgroepen nauw samen om patiënten te behandelen en te beschermen. Dit toont aan dat samenwerking kan verbeteren in tijden van crisis, en dat het belangrijk is om hier aandacht aan te besteden in de opleiding tot arts, maar ook in andere beroepsgroepen. 

Ook voor arbeidsdeskundigen speelt samenwerking een belangrijke rol
Het is van groot belang dat ook arbeidsdeskundigen goed samenwerken met (zorg)professionals. Dit geldt voor de samenwerking met artsen en andere professionele zorgverleners, maar ook voor alle andere beroepsgroepen waar een arbeidsdeskundige mee te maken krijgt. Een goede samenwerking kan onder andere leiden tot een betere communicatie, snellere diagnose en behandeling en een lagere kans op fouten.
Er zouden meer initiatieven moeten worden genomen om de samenwerking tussen arbeidsdeskundigen en andere (zorg)professionals te versterken. Denk hierbij aan het organiseren van gezamenlijke opleidingen en het creëren van multidisciplinaire teams waarin arbeidsdeskundigen, zorgverleners en andere professionals samenwerken. 

Aanvullingen op proefschrift van Natasja Looman
Het toepassen in de praktijk van haar bevinden is iets waar Looman naar streeft. Een wetenschappelijke publicatie als deze is belangrijk, maar het moet ook landen in de praktijk. Looman heeft hiervoor een werkboek geschreven en video’s gemaakt over machtsdynamiek. Hierin vind je praktische tips om hiermee om te gaan. 

Download het werkboek ‘Werkvormen interprofessioneel opleiden in de zorg´.
 

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Eindverslag ‘Denk Mee Over Sociaal Medisch Beoordelen (SMB)’

De consultatie die ruim een kwart jaar in beslag nam, omvatte vier interact ...

NVvA
NVvA
Steeds minder werkervaring gevraagd

De arbeidsmarkt is aan het veranderen. Waar voorheen werkervaring een doors ...

NVvA
NVvA
Nieuw in de AD Academie – Tegenstrijdige belangen & Actualiteit in sociale zekerheid en arbeidsrecht

De AD Academie biedt een breed scala aan lezingen, cursussen, e-learnings e ...

NVvA
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws