01
nov
2022

Communicatie tussen verzekeringsarts en arbeidsdeskundige kan beter

Aios verzekeringsgeneeskunde Arthur Schulte deed onderzoek naar het contact tussen arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen bij de claimbeoordeling. Betere communicatie kan het beoordelingsproces efficiënter maken, is een van de conclusies. Maar dan moeten verzekeringsartsen wel duidelijker aangeven wat ze concreet bedoelen.

Via het onderzoek wilde Schulte in kaart brengen welke redenen UWV-arbeidsdeskundigen hebben om bij de WIA- en eerstejaarsziektewetbeoordeling te overleggen met de verzekeringsarts en hoe dat overleg praktisch verloopt. Inzicht hierin kan de communicatie en efficiëntie verbeteren. Uit het kwalitatieve onderzoek blijkt dat arbeidsdeskundigen vooral moeite hebben met de interpretatie van open normen en vage toelichtingen in de FML. Dit leidt tot extra overleggen, met name over de toelaatbaarheid van overschrijdingen van gestelde beperkingen, de geschiktheid van mogelijke functies en de uitkomst van de beoordeling. Lees hier het onderzoeksartikel van Arthur Schulte.

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Het NVvA ledenonderzoek 2022 | Deel twee

Dit is deel twee van het tweeluik over het ledenonderzoek. In het eerste de ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Het NVvA ledenonderzoek 2022 | Deel één

We zijn verheugd om de resultaten van het ledenonderzoek met jullie te kunn ...

NVvA
NVvA
Simpel switchen: Wanneer herleeft het recht op Wajong?

Als je vanuit dagbesteding een stap zet naar (beschut) werk, maar dit toch ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws