09
jan
2023

Arbeidsinspectie ook dit jaar extra alert op PSA

Vanuit het afgelopen driejarenplan heeft de Arbeidsinspectie extra aandacht besteed aan psychosociale arbeidsbelasting, arbeidsdiscriminatie en fysieke belasting. Omdat de dienst nog geen verbetering ziet, komen deze thema’s ook in het nieuwe driejarenplan 2023-2025 terug. 

Daarmee zijn de programma’s van de Arbeidsinspectie ook de komende drie jaar weer gericht op de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) en dan specifiek op vormen van ongewenst gedrag en werkdruk. Ook blijven arbeidsuitbuiting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen tot de speerpunten behoren. Bekijk hier het nieuwe jaarplan van de inspectie. 

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Terug naar overzicht
Meer NVvA nieuws
Het NVvA ledenonderzoek 2022 | Deel twee

Dit is deel twee van het tweeluik over het ledenonderzoek. In het eerste de ...

NVvA
Arbeidsdeskundigen
Het NVvA ledenonderzoek 2022 | Deel één

We zijn verheugd om de resultaten van het ledenonderzoek met jullie te kunn ...

NVvA
NVvA
Simpel switchen: Wanneer herleeft het recht op Wajong?

Als je vanuit dagbesteding een stap zet naar (beschut) werk, maar dit toch ...

Arbeidsdeskundigen
NVvA
Meer Vereniging NVvA nieuws