19
mei
2020

Online Extra Algemene Leden Vergadering

We hebben als bestuur plannen ontwikkeld om in de komende twee jaar een transitie door te maken naar ‘professioneel besturen’. Daarbij blijven de reguliere verenigingsactiviteiten natuurlijk speerpunt voor ons als vereniging. 
Deze plannen hebben we uitgewerkt. Voor de komende periode is een nieuwe governance structuur ontwikkeld waarin de belangrijkste kaders staan voor deze wijze van besturen en waarin alle portefeuilles zijn beschreven. Dit document verankert de nieuwe manier van besturen. Bij de totstandkoming van de nieuwe governance is er gekeken naar de statuten. Deze zijn verouderd en de voorstellen voor een update van de statuten leggen we ook deze vergadering voor. 

Het bestuur van de NVvA nodigt jullie uit voor een extra digitale ALV op dinsdag 19 mei 2020 van 16.00 tot 18.30 uur. Over de manier waarop deze digitale ALV zal plaatsvinden zullen wij jullie later informeren. 

Op de ALV informeren we jullie over de uitwerking van onze plannen rond ‘professioneel besturen’, zoals goedgekeurd op de ALV van 5 november 2019. Deze plannen zijn uitgewerkt in een governance stuctuur met bijhorende nieuwe portefeuilles voor de bestuurders. Het voorstel voor wijziging van de statuten staat op de agenda. En de benoeming van de nieuwe voorzitter van de vereniging wordt voorgelegd.

We hebben als bestuur plannen ontwikkeld om in de komende twee jaar een transitie door te maken naar ‘professioneel besturen’. Daarbij blijven de reguliere verenigingsactiviteiten natuurlijk speerpunt voor ons als vereniging. 
Deze plannen hebben we uitgewerkt. Voor de komende periode is een nieuwe governance structuur ontwikkeld waarin de belangrijkste kaders staan voor deze wijze van besturen en waarin alle portefeuilles zijn beschreven. Dit document verankert de nieuwe manier van besturen. Bij de totstandkoming van de nieuwe governance is er gekeken naar de statuten. Deze zijn verouderd en de voorstellen voor een update van de statuten leggen we ook deze vergadering voor. 

De nieuwe voorzitter heeft als kerntaak het overnemen en onderhouden van het netwerk van onze huidige voorzitter. In de weken voorafgaand aan de afgelaste ALV van 6 april is er al een periode geweest waarin leden zich naast Bert van Swam hebben kunnen kandideren. Er hebben zich geen andere kandidaten gemeld. Op basis van het profiel meent het bestuur een goede kandidaat binnen zijn geledingen te hebben en draagt daarom Bert van Swam (huidige vice-voorzitter/penningmeester) voor als voorzitter van de NVvA. 


Je vindt de stukken voor deze ALV hier
Deze ALV zal digitaal plaatsvinden vanuit een Webinar studio, wanneer je je aanmeld voor de ALV ontvang je hiervoor een dag van te voren inloggegevens. Een digitale ALV heeft een ander karakter dan een reguliere ALV. Belangrijkste is dat we je verzoeken om eventuele vragen vooraf in te sturen. Je kunt tot 18 mei je vragen over de stukken mailen naar nvva@arbeidsdeskundigen.nl. Iedere vraag wordt beantwoord per mail en alle vragen met antwoorden zijn beschikbaar voor alle leden op een speciale pagina op de website. Tijdens de vergadering worden de vragen en antwoorden meegenomen in de presentatie door de voorzitter. De in de stukken gevraagde besluiten worden via het webinar gepresenteerd. Gedurende de ALV is er een digitale stemprocedure. Deze stemming is rechtsgeldig.