01
jun
2017

Onderzoeksdag AKC '(On)zeker werk' en intreerede lector Arbeidsdeskundigheid

Uitnodiging Onderzoeksdag AKC '(On)zeker werk' en intreerede lector Arbeidsdeskundigheid

De jaarlijkse AKC onderzoeksdag staat dit jaar in het teken van de installatie van dr. Shirley Oomens, als bijzonder lector 'Arbeidsdeskundigheid' aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Wij combineren de onderzoeksdag over '(On)zeker werk' als symposium voorafgaand aan het uitspreken van de intreerede in het auditorium van de HAN-campus aan de Laan van Scheut 10 Nijmegen.

Prof. dr. Nicolette van Gestel, TIAS, Tilburg University en prof. dr. Ruud Muffels, ReflecT, Tilburg University geven hun beelden hoe de arbeidsmarkt onder invloed van flexibilisering sterk verandert. Het aandeel werkenden met flexibele arbeidscontracten is de laatste 15 jaar in Nederland sterk gestegen. Zij verkennen hoe Flexwerk - in al zijn verschijningsvormen - mogelijkheden biedt voor mensen met een arbeidsbeperking op betaald werk en anderzijds flexwerkers een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben. Welke effecten flexibele arbeid op langere termijn heeft voor werkenden en werkzoekenden, naast baan- en inkomensonzekerheid, is nog onduidelijk. Voor arbeidsdeskundigen is dit een belangrijk vraagstuk.

Xander van Ruissen en Jacqueline Jansen geven hun visie op (On)zeker werk vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige. Het symposium wordt afgesloten af met een verhandeling door Ilonka Eekhoudt, arbeidsdeskundige UWV, promovenda AKC over de re-integratie inspanningen van werkgevers en de RIV-toetsing.

Tijdens het symposium ‘(On)zeker werk’ staat de vraag centraal: wat zijn de mogelijke gevolgen van (on)zeker werk en voor wie precies? En: wat betekent dit voor het werk van arbeidsdeskundigen?

Wij stellen uw aanwezigheid zeer op prijs.

Monique Klompé, voorzitter Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA) en voorzitter Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC)

Tjeerd Hulsman, programmadirecteur Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC)

Programma Symposium (On)zeker werk

 

12.30 uur Inloop met lunch
13.15 uur Welkom door mr. Monique Klompé, voorzitter AKC en NVvA
13.20 uur Ontwikkelingen in de sociale zekerheid en de invloed van flexibilisering 
Prof. dr. Nicolette van Gestel , TIAS, Tilburg University
13.45 uur De rol van werkgevers en flexibilisering van werk
Prof. dr. Ruud Muffels, ReflecT, Tilburg University
14.10 uur Parkinson en (onzeker) werk 
Xander van Ruissen, ervaringsdeskundige en Jacqueline Janssen, bedrijfsartsen Radboud UMC en klinisch arbeidsgeneeskundige Parkisonnet
14.35 uur RIV toetsing in wetenschappelijk perspectief Meer kans op (re-integratie in) werk, door RIV toetsing? 
Ilonka Eekhoudt, arbeidsdeskundige, promovenda AKC
15.00 uur Afsluiting van het symposium door mr. Monique Klompé - voorzitter AKC en NVvA

Programma installatie dr. Shirley Oomens

 

15.00 uur Ontvangst met koffie/thee
15.30 uur Welkomstwoord door drs. Wouter van der Leeuw, directeur Instituut Vaktherapeutische en Psychologische Studies, HAN
15.35 uur Inleiding door dr. E.P. de Jong, vicevoorzitter Instituut GAK
15.45 uur Installatie lector - dr. ing. Diana de Jong, College van Bestuur, HAN
15.55 uur Intreerede dr. Shirley Oomens
16.30 uur Mr. Monique Klompé, voorzitter AKC en NVvA 
16.40 uur Afsluiting door drs. Wouter van der Leeuw, HAN
16.45 uur Receptie

 

Aanmelden

Wilt u bij het symposium en/of de installatie aanwezig zijn, meldt u zich dan hier aan! 

 

Locatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Laan van Scheut 10, Nijmegen

 

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de HAN of contact opnemen met akc@arbeidsdeskundigen.nl

Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Laan van Scheut 10
6525 EM NIJMEGEN

Klik hier om jouw route te plannen.

Ook interessant