12
dec
2017

Duurzame inzetbaarheid van lager opgeleide werknemers en oudere werknemers

Het jaarthema 2017 is DUURZAME INZETBAARHEID. We hebben er aan geproefd op 4 april en 12 september. Als vervolg op deze bijeenkomsten staat nu weer een interessante bijeenkomst op het programma.
Binnen ons thema willen we deze bijeenkomst aandacht schenken aan “ZWARE BEROEPEN”, met als centrale vragen: Wanneer spreek je over “Zware Beroepen”? en Kun je “Zware Beroepen” definiëren?

We hebben de avond ook nu weer in 2 delen gesplitst, met als scheiding de pauze met broodjes, soep, koffie en thee.

1ste deel:
Dhr. Henk van Hoof:
Na zijn eindexamen HBS-A was hij van 1965 tot 1981 in dienst van de Koninklijke Marine. In 1981 trad Van Hoof in dienst bij de vakbond Vereniging van Hoger Personeel, waar hij werkzaam was als onderhandelaar en CAO-coördinator. Van 1990 tot 1991 was hij hoofd vakbondszaken bij deze vereniging.
In november 1991 werd Van Hoof lid van de Tweede Kamer. Hij had zitting in het fractiebestuur en was woordvoerder sociale zekerheid. In 1992 werd hij vicevoorzitter van de commissie-Buurmeijer, die een onderzoek instelde naar de uitvoering van de sociale zekerheid in de jaren tachtig. Ook was hij voorzitter van de Vaste Commissie voor de Verzoekschriften en lid van de vaste commissies voor Defensie en voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Van Hoof werd op 3 augustus 1998 benoemd tot staatssecretaris van Defensie in het Tweede Kabinet-Kok Na de kabinetsperiode keerde hij in 2002 terug in de Tweede Kamer. Vervolgens was hij van 26 augustus 2003 tot 1 mei 2004 interim-burgemeester van de door bestuurlijke conflicten getergde gemeente Delfzijl.
ban Hoof werd op 17 juni 2004 benoemd tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het Tweede Kabinet-Balkenende. Hij werd daar belast met de volgende taken:
Bijstand
Arbeidsmarkt
Wet sociale werkvoorziening
Volksverzekeringen
Pensioenen
Handhaving en fraudebestrijding
Arbeidsomstandigheden

Hij bleef staatssecretaris tot het einde van het kabinet op 22 februari 2007.
Van Hoof was van 2007 tot en met 2014 voorzitter van het college van bestuur van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO).
Momenteel is hij ambassadeur van het banenplan voor arbeid beperkten van de Limburgse Werkgeversvereniging en bezoekt hij vanuit deze functie meer dan 400 Limburgse werkgevers.

Dhr. van Hoof zal met name aandacht besteden aan het project van de Limburgse Werkgevers en ook een relatie leggen met de “Zware Beroepen” Hierbij krijgen we mogelijk ook een inkijkje in hoe de politieke hazen in Den Haag lopen. Ook zal dhr. van Hoof proberen de betekenis van het huidige regeerakkoord te duiden voor onze beroepsgroep.

2de deel:
U
U behoeft geen inleiding, want dat bent u!
Na een korte inleiding door Gerpiet Wicherts en enkele flitsen uit het TV programma monitor van 22 oktober 2017 gaan we in groepen uit elkaar en samen de grijze cellen pijnigen met vragen zoals:
Wanneer spreek je over zware beroepen?
Kun je een definitie ontwikkelen voor “zware beroepen”? En hoe zou deze dan moeten luiden.
Welke ontwikkelingen kunnen we de komende 20 jaar(?) verwachten? En welke ontwikkelingen zouden wij als beroepsgroep willen entameren?

16.00 uur - 16.30 uur Inloop met koffie en thee

16.30 uur - 16.40 uur Welkom door Frank Ladeur

16.40 uur - 16.45 uur Resultaten enquête vorige bijeenkomst, Gerpiet Wicherts.

16.30 uur - 17.45 uur Banenplan LWV, dhr. Henk van Hoof

17.45 uur - 18.15 uur Pauze met broodjes, soep, koffie/thee

18.15 uur - 18.30 uur Inleiding “Zware beroepen”, Gerpiet Wicherts

18.30 uur - 19.00 uur Groepswerk, U

19.00 uur – 19.30 uur Plenaire discussie en samenvatting

19.30 uur - 20.30 uur netwerkborrel met hapjes

Café Restaurant “de Zwaan”, Son en Breugel

Café Restaurant “de Zwaan”
Markt 9
5691 AR SON EN BREUGEL

Klik hier om jouw route te plannen.

Ook interessant