10
mei
2016

AKC College Robotisering en Arbeid

Technologie en Robotisering zijn van invloed op het arbeidsdeskundig vak. Op 10 mei lichten prof. dr. Michiel de Looze (VU/TNO) en dr. Maaike Huijsmans (VU) een eerste tip van de sluier.

Door robotisering/digitalisering verandert de arbeidsmarkt en de arbeid en daarmee verandert ook de arbeidsbelasting. Robotisering raakt praktisch alle beroepssectoren. Wat betekent dat voor de eisen die arbeid stelt aan arbeidskrachten? Wat worden de nieuwe arbeidsmogelijkheden voor specifieker belastbare mensen? Wat worden de nieuwe risico’s voor het ontstaan van disbalansen tussen belastbaarheid en belasting? Robotisering biedt kansen als we adequaat op de veranderingen weten in te spelen en weloverwogen keuzes maken hoe robotisering wordt ingezet in bedrijven.

 

Robotisering raakt arbeid, dus ook het werk van de arbeidsdeskundigen, nu en in de nabije toekomst. Daarom laat AKC een inventariserende studie uitvoeren door TNO en het VU Medisch Centrum. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: “Wat betekent de robotisering voor mensen (met beperkingen) in relatie tot arbeid en wat betekent dat voor de arbeidsdeskundige praktijk?”

 

Aan de hand van enkele concrete cases in het arbeidsveld zal het onderzoek antwoord geven op de volgende vragen:

  • Wat zijn de effecten van vormen van robotisering op arbeidseisen en het risico op disbalansen?
  • Welke kansen biedt robotisering voor de balans van belasting in arbeid en belastbaarheid van mensen zonder en met beperkingen?
  • Welke nieuwe kennis en eventueel instrumenten zijn nodig voor de arbeidsdeskundigen in het licht van de robotisering?

 

Maaike (VUmc) en Michiel (TNO) zullen jullie bijpraten over de impact van de robotisering op het werk en over de opzet en uitwerking van het onderzoek. Daarnaast horen zij graag jullie ervaringen met robotiseringstrajecten en jullie vragen over robotisering? Dat biedt de onderzoekers de kans hun resultaten van het onderzoek gerichter te presenteren aansluitend op de arbeidsdeskundige beroepspraktijk. Het beloofd een inspirerende en creatieve uitwisseling van gedachten te worden.

 

Concept programma AKC College Robotisering en Arbeid

1. Opening

2. Robotisering en robotiseringsvormen (Prof. Dr., Michiel Looze TNO)

3. Veranderde arbeidsbelasting als gevolg van robotisering (Dr. Maaike Huijsmans (VUmc)

Pauze met broodje

4. Creatieve rondes in kleine groepen

a. Wat zijn arbeidsdeskundige termen om veranderende arbeidsbelasting als gevolg van robotisering vast te leggen?

b.  Brainstorm over de verwachtte veranderingen in belasting in arbeid in een gekozen sector?

c.  Geef per verandering aan wat de mogelijke (1) disbalansen/bedreigingen zijn en voor welke groepen werkzoekenden, (2) welke kansen je ziet voor welke groepen werkzoekenden

5. Gevolgen voor de beroepsgroep. Waar loop je (nu al) zelf tegen aan, Welke handvatten ontbreken. Wat doet robotisering met jouw werk?

6.  Afsluiting 

UWV Utrecht

UWV Utrecht
Moeder Teresalaan 200
3527 WB UTRECHT

Klik hier om jouw route te plannen.

Ook interessant