Organisatie

Marianne Holleman, Directeur

Sinds oktober 2019 ben ik verbonden aan het AKC als directeur. Een mooie rol om een bijdrage te kunnen leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt. Ik heb een HR achtergrond en heb verschillende HR functies vervuld binnen grote zorgorganisaties en een zorgverzekeraar. In deze functies heb ik lokaal, regionaal en landelijk gewerkt aan thema’s op het gebied van arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid, verzuim en het voorkomen daarvan en sociaal ondernemen gericht op arbeidsparticipatie van mensen met een arbeidsbeperking. Deze ervaring kan ik goed benutten voor het AKC. Ik werk graag samen aan het bereiken van resultaten.

E-mail: m.holleman@arbeidsdeskundigen.nl en telefoon: 013 - 594 4167 / of 06 2370 9755. LinkedIn

Vincent Braun, Programmamanager

Vanaf september 2019 ben ik verbonden aan het AKC. In eerste instantie om de Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling te schrijven en vanaf 1 januari 2020 als Programmamanager. Ik heb bij diverse onderzoek- en adviesbureaus op het vlak van participatie en re-integratie gewerkt en heb me daar gericht op het adviseren van gemeenten, SW-bedrijven en UWV over hoe meer uitkeringsgerechtigden aan werk en meer participatie konden worden geholpen. Als Programmamanager heb ik de ambitie om de arbeidsdeskundigen te ondersteunen bij het evidence based werken en hen te voorzien van de laatste wetenschappelijke inzichten, instrumenten en tools.

E-mail: v.braun@arbeidsdeskundigen.nl en telefoon: 013 - 594 4167 / of 06 4300 9767 LinkedIn

Wissenraet Van Spaendonck (WVS) verzorgt de secretariële, administratieve en financiële ondersteuning.
WVS is bereikbaar via e-mail: akc@arbeidsdeskundigen.nl of per telefoon: 013 - 594 4167


Jaarplan:

Jaarplan 2024

Jaarplan 2023

Jaarplan 2022

Jaarplan 2021

Jaarplan 2020

Jaarverslag:

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

WNT verantwoording:

WNT verantwoording 2022

WNT verantwoording 2021

WNT verantwoording 2020

Strategie:

Strategie AKC 2022-2026: Toekomstbestedige professional

Strategie AKC 2018-2021: Kennis gebruiken én ontwikkelen voor een inclusieve arbeidsmarkt

Externe visitatie rapporten:

Visitatierapport 2020
Visitatierapport 2017
Visitatierapport 2012