Kennisbibliotheek Chronisch Werkt

De online Kennisbibliotheek Chronisch Werkt, biedt werkgevers, werknemers, zelfstandigen en professionals handvatten om samen het gesprek aan te gaan over de noodzakelijke stappen om aan het werk te blijven of te komen met een chronisch verminderde belastbaarheid.

Kennisbibliotheek Chronisch Werkt

De Kennisbibliotheek Chronisch Werkt is ontwikkeld door onderzoekers van de Hogeschool van Rotterdam, het Erasmus Medisch Centrum en het Universitair Medisch Centrum Groningen, in samenwerking met arbeidsdeskundigen en ervaringsdeskundigen. In de bibliotheek wordt met factsheets wetenschappelijk onderbouwde kennis over de belangrijkste bevorderende en belemmerende factoren voor arbeidsparticipatie en daarop gerichte interventies, bij een chronisch verminderde belastbaarheid in arbeid, toegankelijk gemaakt.

De Bibliotheek Chronisch Werkt zorgt ervoor dat werkgever, werknemer, zelfstandige of professional langs twee lijnen ondersteund worden bij het zoeken naar adequate oplossingen om arbeid aan te passen aan de mogelijkheden van de mens.

Allereerst kan vanuit de eigen positie als werkgever, werknemer, zelfstandige of professional gekozen worden voor informatie die zoveel mogelijk is toegesneden op die eigen positie.

Ten tweede kan vanuit de informatie voor werkgever, werknemer of zelfstandige steeds doorgeklikt worden naar de informatie van de andere betrokkenen.

Op deze manier beschikken alle partijen over toegesneden en gezamenlijke informatie. De informatie voor de professionals biedt op deelthema’s een wetenschappelijke verdieping van de informatie voor de werkgever, werknemer en zelfstandige.

Ga naar de kennisbibliotheek:
http://www.kennisbibliotheekchronischwerkt.nl