AD-Game Poortwachter

Met de Poortwachtergame delen wij de kennis over de re-integratie inspanningen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. De Poortwachter Game maakt met toestemming van het UWV gebruik van de inhoud van de Werkwijzer Poortwachter UWV 24 maart 2017.

Hoe het spel gespeeld wordt

De AD-Game is een web game, die op de telefoon, tablet en laptop te spelen is. Blokjes van vijf vragen zorgen dat het spel snel en kort gespeeld kan worden. Na een blokje van vijf vragen kan de speler terugblikken op zijn antwoorden en worden er korte toelichtingen gegeven met achtergrondinformatie en links naar bronnen zoals pagina’s van de nieuwe Werkwijzer Poortwachter UWV 24 maart 2017. Het goede antwoord wordt niet prijsgegeven. Spelers krijgen alleen informatie over de richting van het goede antwoord. Alle vragen keren at random terug – ook de vragen die al een keer goed beantwoord zijn. Uiteraard zitten er in elk blokje vragen altijd enkele nieuwe vragen of vragen die nog niet goed zijn beantwoord.

Spelers kunnen levels, karma’s, badges en punten verdienen. Bijvoorbeeld voor de duur van het spelen, doorzettingsvermogen, het raadplegen van de achtergrondinformatie, het tempo van vragen beantwoorden en het tijdstip van spelen. Spelers verdienen dus niet alleen punten met goede antwoorden, maar met hun hele leerhouding en inzet om te leren.

U kunt op elk moment na een blokje van vijf vragen stoppen. Alle behaalde resultaten worden opgeslagen. Kijk ook eens terug op uw antwoorden, dat kan na het afronden van een blokje van vijf vragen. Dan kan u ook rustig naar de achtergrond informatie bij de antwoorden gaan en naar de weblinks en de nieuwe Werkwijzer Poortwachter UWV 24 maart 2017.

De AD-Game is een creatieve speelse vorm van kennisverwerving waar wij u veel nuttig plezier mee wensen.